Etterlyser penger til barnehagenorm i revidert

KS, opposisjonen og private barnehager er provosert over at det ikke kommer penger til ny bemanningsnorm i barnehagene i revidert budsjett.

Av NTB og Jens Marius Sæther 

– Det er skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert, etter at vi har dokumentert grundig at den ikke er det, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Regjeringen har foreslått at det fra 1. august skal innføres krav til maks tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Både KS og Private barnehagers landsforbund (PLB) har advart om at det vil føre til en svært krevende økonomisk situasjon for mange barnehager.

Les også: Psykolog Raundalen: «Fy faen så fattige vi blir!»

Krever overgangsordning

– Regjeringen legger opp til en finansiering som bare i teorien dekker kostnadsveksten. Det gir ikke mening å beregne antall barn per voksen i barnehagene totalt, når normen skal gjelde den enkelte barnehage. I praksis er det svært små muligheter for å flytte barn eller ansatte mellom barnehager eller mellom kommuner. Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og vi har grundig dokumentert at i 2021 vil det mangle 1 milliard kroner, sier Helgesen.

De rødgrønne partiene på Stortinget har krevd at regjeringen innfører en overgangsordning for å hjelpe kommunene og de private barnehagene når normen innføres. Nå er partiene skuffet.

– Å gi barna våre en trygg oppvekst er en av de viktigste oppgavene vi har. Det er nedslående at barnehagebarna blir nedprioritert i dette budsjettet, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

Les om barnehageopprøret: Vil vekke foreldre gjennom stor Facebook-aksjon

Forhandlinger

Også KrF er skuffet over manglende midler i revidert.

– KrF har lenge kjempet for en bemanningsnorm i barnehagen. Vi er glade for at regjeringen har forslått behovet for dette, men vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer med friske midler i revidert, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Frps utdanningspolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, uttalte til NTB forrige uke at de borgerlige partiene på Stortinget forhandler om en overgangsordning.

– Vi regner med å komme fram til noen gode løsninger sammen med de øvrige borgerlige partiene på Stortinget om kort tid, sa Bruun-Gundersen.

– Vil svekke kvaliteten i barnehagene

Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter og organiserer flere barnehageaktører, reagerer også kraftig på at det ikke kommer penger i revidert. 

– Nå må opposisjonen sørge for økonomisk kompensasjon til private barnehager når normen innføres fra høsten. Uten likt finansieringsgrunnlag vil de private barnehagene måtte gjøre innsparinger på andre områder og det vil kunne svekke kvaliteten i barnehagene, sier Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, rådgiver i Abelia.

Les om foreldreopprøret: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

Hun sier barnehageaktørene som Abelia organiserer vil bli sterkt rammet av forslaget til regjeringen dersom det ikke legges til rette for en overgangsordning i finansieringssystemet for de private barnehagene. 

– Vi er positive til en minimumsnorm for grunnbemanning, og andre forslag som vil heve kvaliteten både i de private og kommunale barnehagene. Men dagens finansieringssystem legger ikke til rette for at store reformer innføres på lik tid i kommunale og private barnehager, ettersom finansieringen av de private barnehagene beregnes basert på kostnadene i kommunale barnehager to år tilbake i tid, sier Somdal-Åmodt Vinje og legger til: 
 
– Vi mener derfor det er helt avgjørende at opposisjonen nå sikrer en overgangsordning for de private barnehagene, slik at prinsippet om likebehandling av kommunale og private barnehager opprettholdes, og at ikke en endring som i utgangspunktet skal gi bedre barnehagekvalitet ender med å kunne svekke kvaliteten i de private barnehagene.