Annonse
Arild Grande mener det er «direkte oppsiktsvekkende» at regjeringen ikke kan svare på om opprettelsen av arbeidslivskriminalitetssentrene har resultert i flere domfellelser.

Etterlyser dommer for arbeidslivskrim

Justisministeren kan ikke svare på hvor mange domfellelser som har kommet ut av regjeringens satsing på å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Annonse
Innenriks

 

– Jeg spurte justisministeren om hvor mange domfellelser man har sett som følge av regjeringens såkalte satsing på arbeidslivskriminalitet. Til svar fikk jeg at det «dessverre ikke er mulig å svare konkret på stortingsrepresentantens spørsmål».

Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget, fikk denne uka svar på sitt skriftlige spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen. Grande spurte om hvor mange domfellelser regjeringen kan vise til som følge av etableringen av arbeidslivskriminalitetssentrene i 2015 og om en høyere andel kriminelle domfelles nå enn tidligere. I sitt svar viste justisministeren til at Politidirektoratet ikke kan skille ut konkrete straffesaker som kan knyttes direkte til arbeidskriminalitetssamarbeidet uten betydelig manuelt arbeid.

– Det er direkte oppsiktsvekkende at man ikke har et system som fanger opp hva denne såkalte satsingen gir av resultater. Særlig underlig er det all den tid Riksrevisoren for et år siden kom med skarp kritikk og kalte regjeringens innsats svak og lite avskrekkende, sier Grande.

Les også: Kriminelle i byggebransjen: – Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker

– Et farlig spor

For en drøy uke siden skrev Dagsavisen om forfatter og journalist Einar Haakaas som mener regjeringen har sviktet totalt i å bekjempe alvorlig arbeidslivskriminalitet. Haakaas slapp nylig boka «Svartmaling – kriminelle bygger Norge». I åtte år har han jobbet med å avdekke hvordan kriminelle nettverk har spist seg inn i arbeidsmarkedet i Norge, og da spesielt i byggebransjen.

– I Oslo har vi ikke sett en eneste tiltale eller dom mot større kriminelle nettverk med bakmenn i byggebransjen de siste to årene. Jeg ser en vegring mot å straffeforfølge saker. Signalene fra A-krimsentrene er at sakene blir for kompliserte. Her er man inne på et farlig spor og signaliserer klart til kriminelle at risikoen for å bli dømt er minimal, uttalte Haakaas til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forventer nye grep

I sitt alternative budsjett styrker Ap innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med totalt 64 millioner kroner. Grande forventer at også regjeringen tar nye grep.

– Det må etableres et system som gjør at man kan følge med på om arbeidet faktisk gir resultater. Kriminelle aktører må stoppes med dommer i rettssystemet. Det vil virke avskrekkende mot alle som forsøker å utnytte systemet.

I Stortingets spørretime 15. november spurte Grande statsminister Erna Solberg om hun er fornøyd med utviklingen innenfor arbeidslivskriminalitet. I et lengre svar svarte Solberg blant annet at regjeringen har tatt et krafttak når det gjelder organiseringen og samarbeidet mellom de ulike etatene knyttet til arbeidslivskriminalitet og at «vi ser resultater i form av domfellelser».

Justisminister Per-Willy Amundsen var opptatt i Stortingets spørretime da Dagsavisen tok kontakt med departementet i går.

Les også: Slik skal Oslo farge byggebransjen hvit

Lover snarlig møte

I svaret til Grande skriver justisministeren:

«Jeg er opptatt av å understreke betydningen av politi og påtalemyndighetens innsats mot arbeidslivskriminalitet, og derfor har jeg tatt initiativ til et snarlig møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet om temaet.»

Les også: LO og NHO hvitmaler useriøse byggefirmaer

Annonse