Erna har liten tro på Aps sekstimersforslag

Statsminister Erna Solberg (H) har liten tro på Arbeiderpartiets forslag om å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdag.

 

– Dette tar meg tilbake 20 år i tid, sier Solberg til NTB.

Et utvalg i Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til ny arbeidslivspolitikk onsdag. Blant forslagene er altså forsøk med kortere arbeidsdag, som Dagsavisen har omtalt.

Solberg forteller at hun før hun ble kommunalminister i 2001 besøkte prøveprosjekt med sekstimersdag i Sverige.

– Det døde litt hen etter den runden. Det var fordi resultatene ikke var noe gode. Alle påstandene om at det ble mer effektivitet, har ikke vist seg, sier hun.

Hun opplyser at noen evalueringer av slike ordninger i eldreomsorgen viste at det ble mindre tid til brukere, fordi de ansatte brukte mer tid til rapportering.

Arbeiderpartiet har på sin side høstet erfaringer hos Tine Heimdal. Osteprodusenten har hatt sekstimersdag for sine ansatte i mer enn ti år.

– Tidligere slet Tine med høyt sykefravær. Sekstimersdag førte til kraftig reduksjon i sykefraværet og stor vekst i produksjonen. Vi er svært nysgjerrige på om flere bedrifter kan oppnå samme resultater, sier Arild Grande, leder av Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg til Dagsavisen.

Ap-utvalget går inn for at det skal etableres nasjonale tilskuddsordninger «for forsøk med kortere arbeidstid/sekstimersdag». Særlig belastende yrker skal prioriteres, og partiet mener det bør gis midler til følgeforskning «slik at man kan måle hvilke effekter forsøkene har».

– Vi har lett med lys og lykte etter tiltak som kan bidra til at flere slipper inn i arbeidslivet, sier Grande.

– I en del belastende yrker, for eksempel innenfor pleie og omsorg, er det vanskelig å stå et helt arbeidsliv fordi folk blir utslitt. Vi ønsker derfor å se på om kortere arbeidstid kan få flere til å stå lenger i jobb, sier han.

Rødt, MDG og SV har gått inn for sekstimersdagen. (NTB)