Videre statlig støtte til utbygging av hurtigladestasjoner vil være svært viktig for Venstre, sier Abid Q. Raja, som her poserer ved sin egen elbil.

Enormt ladebehov

SAMFERDSEL: For å holde tritt med salget av elbiler, må antallet hurtigladestasjoner økes fra 75 til 1.000, mener Transnova.

- En slik økning vil være nødvendig for å opprettholde dagens tilgjengelighet til hurtigladere, sier Erlend Solem, direktør i Transnova, til Dagsavisen.

I dag er det cirka 200 elbiler per hurtigladestasjon.

- Ut fra dagens salg på om lag 1.000 elbiler per måned, betyr det at vi må bidra til bygging av fem hurtigladestasjoner i måneden for å opprettholde tilgjengeligheten, påpeker Solem.

 

Venstre lover penger

På sikt vil en slik utbyggingstakt likevel ikke være tilstrekkelig, regner han med.

- Antallet elbiler har fordoblet seg i år, og vi regner med at det fordobler seg på nytt neste år. Jeg tror vi når målsettingen om 200.000 elbiler på norske veier i 2020.

- Hva må til for å få på plass de 1.000 hurtigladestasjonene det da kan være behov for?

- Når vi skal være med og bygge en så omfattende infrastruktur, er det behov for mer langsiktighet i finansieringen, svarer Solem.

Det trenger ikke Transnova bekymre seg for, repliserer Abid Q. Raja (V).

- Vi kommer ikke til å stoppe den offentlige satsingen på hurtigladestasjoner i årene framover. Det skal jeg sørge for, både i kraft av å være nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og elbileier, sier Raja.

 

Ikke lønnsomt

Verken Stoltenberg-regjeringen eller Solberg-regjeringen var i utgangspunktet spesielt interessert i å bevilge penger til Transnovas satsing på hurtigladestasjoner neste år. Hadde deres budsjetter blitt vedtatt, kunne det fått dramatiske konsekvenser, mener Raja.

- Den positive utviklingen med kjøp av stadig flere nullutslippsbiler ville ha stoppet opp, tror han.

Det som i stedet skjedde, var at Venstre i budsjettforhandlingene fikk gjennomslag for 40 millioner kroner i støtte til Transnova. Samtidig ble det klart at regjeringen må legge fram en ladestruktur for hele landet, samt hvordan denne skal finansieres av det offentlige og private i samarbeid.

En kostnadsfordeling er allerede realiteten, opplyser Solem.

- Vi kan bidra med 45 prosent av utgiftene ved bygging av nye hurtigladestasjoner. Det vil si at de som bygger ladestasjonene, kraftselskaper, deres datterselskaper og andre aktører, betaler mesteparten.

- Hvorfor kan de ikke dekke hele kostnaden selv?

- Eiere av hurtigladestasjoner har begynt å ta betalt for ladingen, men ennå er det ikke penger å tjene på dette. Samtidig bor vi i et langstrakt land med områder hvor det aldri vil bli kommersielt lønnsomt å bygge ladestasjoner, svarer Solem.

Hvis målsettingen skal være å gjøre hele landet tilgjengelig for elbilene, vil det dermed tilsi behov for betydelige offentlige tilskudd til hurtigladestasjoner i årene framover.

- Ut fra dagens kunnskap, ser vi for oss et årlig behov på rundt 30 millioner kroner, men det skjer en enorm utvikling av teknologien, så tallet kan være et annet i morgen, påpeker Solem.

Raja ser det som selvsagt at elbilene vil erobre hele landet, på bekostning av fossilbilene.

- Alle biler i Norge må etter hvert bli nullutslippsbiler, mener han.

tor.sandberg@dagsavisen.no