Enighet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett

Det er enighet i forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF om revidert nasjonalbudsjett, opplyser Høyre til NTB.

 

Så å si mot normalt er altså budsjettpartnerne på borgerlig side klart å oppnå enighet innen den selvpålagte fristen fredag klokken 10.

Totalt flyttes det på 257 millioner kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, etter det NTB får opplyst.

Partene innledet forhandlinger for en uke siden, og har etter det NTB forstår også denne gang måttet ty til flere såkalte verbalpunkter – i praksis rene bestillinger til regjeringen – for å komme i mål.

Tidligere torsdag kunne NTB melde at en enighet syntes å avtegne seg. Blant annet skal KrF ha fått gjennomslag for å skrote det såkalte dødsgebyret, en avgift på skifteattest på 1.130 kroner. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

Bemanningsnorm

KrF skal også langt på vei ha fått gjennomslag for kravet om å bruke 100 millioner ekstra på innføringen av en ny bemanningsnorm i barnehagene.

Regjeringens forslag om et kutt i alkoholavgiften på 15 millioner kroner for små bryggerier, ser ut til å overleve forhandlingene, trass i KrFs sterke skepsis. Når det gjelder øvrig inndekning, skal det ikke være planer om helt nye «sprell» for å finne penger til KrFs hjertesaker.

Verbal-punkter

Spørsmålet om videreføring av anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) er blant stridstemaene som kan ha blitt løst gjennom verbalpunkter. Resultatet kan bli at regjeringen forplikter seg til å gå videre med to prosjekter, forutsatt at kvalitetssikringen tilsier det.

Når det gjelder antallet passkontorer, som regjeringen foreslår å kutte kraftig, kan regjeringen få beskjed om å utrede dette nærmere.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med konflikten omkring regjeringens oppfølging av landmaktsplanen. KrF var sterkt kritisk til regjeringens svar til Stortinget om saken og vil ta en videre oppfølging, som også involverer Arbeiderpartiet, ut av revidert-forhandlingene.

(NTB)

Fakta om revidert nasjonalbudsjett

* Det flyttes på i alt 257 millioner kroner

* KrF får gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner til å dekke kostnader i oppstartsfasen for innføringen av bemanningsnormen i barnehagene

* Enighet om å skrote det såkalte «dødsgebyret», innføringen av en avgift på 1.130 kroner for skifteattest. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

* Humanitær bistand økes med 50 millioner kroner

* Det legges inn en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner for å styrke avrusningskapasiteten i helsevesenet

* 10 millioner kroner settes av til rekruttering av flere fastleger

* Den omstridte sukkeravgiften blir stående, men en mulig reduksjon av avgiftene for sukkerfrie varer som lettbrus skal utredes

* Enighet om kutt i avgiftene på 15 millioner kroner for mikrobryggerier

* Reisetiden til nærmeste passkontor skal være på maks 45 minutter, ned fra regjeringens forslag om 60 minutter

* Enighet om to prosjekter for karbonfangst og lagring (CCS), med forbehold om kvalitetssikring for det ene i løpet av sommeren.

* Forskriftsendringen som gjør det mulig for Color Line å melde overgang til det internasjonale skipsregisteret NIS, utsettes og skal gjennomgås på nytt