Med Frps ferske vedtak om å si nei til 10.000 syriske kvote-flyktninger, skal de parlamentariske lederne på Stortinget igjen møtes til samtaler denne uka. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Dropper trolig krav om 10.000

Tross flertall på Stortinget for å ta imot 10.000 flyktninger, vil partiene trolig ende med et kompromiss der langt færre syriske kvoteflyktninger får komme til Norge de neste to årene.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Frps landsmøte vedtok i går å si nei til 10.000 syriske kvoteflyktninger. Frp gikk med dette i stikk motsatt retning av Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Men selv om stortingsflertallet er for flere syriske flyktninger, tyder mye på at Norge ikke kommer til å ta imot så mange som 10.000.

En rekke kilder i sentrum og Arbeiderpartiet som Dagsavisen har snakket med, erkjenner at det er et vanskelig mål å gjennomføre.

Les også: – Norge bør ta imot 10.000 syriske flyktninger

Kompromiss

Etter det Dagsavisen får opplyst, forventer sentrale politikere at partiene på Stortinget vil samle seg rundt et kompromiss hvor man tar imot noen flere, men langt unna 10.000.

Et annet scenario kan være at man fordeler det økte antallet kvoteflyktninger utover flere år.

Selv om man går bort fra 10.000, blir det et bikkjeslagsmål om hvor mange: Frp står steilt på å kreve færrest mulig, mens sentrum og venstresiden vil kjempe innbitt for å få ta imot flest mulig. Kompromisset må også innebære en betydelig sum i humanitær hjelp til Syrias nærområder, samt penger til kommunene, slik at de er rustet til å ta imot flere.

Etter det Dagsavisen forstår, ligger det ingen konkrete tall på blokka, men det er heller en felles forståelse i partiene om at dette kan bli retningen for forhandlingene.

I sentrum sier man på at dette blir testen på om Erna Solberg (H) er statsminister for Frp eller for Stortinget. Underforstått: Solberg må legge all sin kraft i å sikre at Frp kommer de andre partiene i møte, slik at det blir et forlik.

Les også: Venstre: Asylavtalen stanser ikke flere flyktninger

Må ta flere

KrF har landsmøte neste helg, og det er forventet at også de lander på 10.000. Men KrFs talsperson på feltet, Geir Toskedal, understreker samtidig at KrF skal vedta et realistisk antall på sitt landsmøte, i tråd med hva kommunene har kapasitet til. At en tverrpolitisk enighet vil ende med at Norge tar imot 10.000 syriske kvoteflyktninger i løpet av i år og neste år, er også han noe tvilende til.

– Nei, det vil jeg ikke binde meg til. Men Frp må nok gå med på å ta imot noen flere. Det har også statsministeren gitt uttrykk for, sier Toskedal.

Les også: Får full støtte fra fylkestoppene

Kostnad

Det er flere årsaker til at partiene ønsker et kompromiss: Enkelte peker på at det er viktigere at et enstemmig storting samler seg om et vedtak som står seg, enn at flertallet vedtar 10.000 flyktninger uten at det blir gjennomført.

Andre peker på at dersom regjeringen blir instruert av Stortinget til å ta imot 10.000 flyktninger, vil den styre på budsjetter den er uenig i. Det betyr regjeringskrise.

Et annet viktig element er at norske kommuner allerede i dag sliter med å bosette personer med opphold. Til sjuende og sist er det også et spørsmål om penger: 10.000 syriske kvoteflyktninger har en prislapp på 10 milliarder over en femårsperiode. Høyre og Frp mener norske kroner strekker lenger dersom man bruker dem i konfliktområdene. Å bosette en flyktning i Norge tilsvarer å hjelpe 14 i leirer eller 27 utenfor leirene i regionen, sa Solberg i sin redegjørelse til Stortinget.

Les også: – Ta imot 10.000

Ny samtaler

Regjeringspartiene mener prioriteringene for revidert nasjonalbudsjett når det gjelder antall kvoteflyktninger for 2015, er fastlåst. Et eventuelt forlik på Stortinget vil dermed slå inn i budsjettforhandlingene for 2016.

Samtalene rundt dette er allerede i gang. Ap-leder Jonas Gahr Støre har invitert alle de parlamentariske lederne inn på sitt kontor for å lufte løsninger. Like etter holdt Solberg sin redegjørelse om krisen i Syria og på Middelhavet. Her ga hun startskuddet for de videre forhandlingene da hun inviterte Stortinget til en prosess om tre utfordringer: Norges bidrag til krisen i Middelhavet, behovet for mer nødhjelp til Syria og nærområdene, og ambisjonsnivået for mottak av kvoteflyktninger i 2016.

Etter Solbergs redegjørelse hadde Støre samtaler med Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland. Alle de parlamentariske lederne skal igjen sette seg ned denne uka, forteller Frps gruppeleder, Harald Tom Nesvik.

– Det er ikke noen forhandlinger på Stortinget om dette. Det er samtaler som har vært og skal skje videre mellom de parlamentariske lederne. Vi skal ha et raskt møte i neste uke. Så avventer vi å se hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett.

 

Ap med på pensjonssamtaler

KLAR: Arbeider-partiet er klar til å sette seg ned med arbeids- og sosial-minister Robert Eriksson (Frp) som vil hindre at pensjonistene kommer i minus i år.

Det er pensjonsforliket mellom alle partiene unntatt Frp som er utgangspunktet for samtalene. Der ble det besluttet at pensjonister skulle få årlig regulering av pensjonene på samme nivå som lønnstilleggene – minus 0,75 prosent. I år kan det føre til at pensjonistene får negativ kjøpekraftsutvikling.

Aps Dag Terje Andersen er positiv til samtaler med Eriksson om trygdeoppgjøret.

– Det er naturlig å ta en prat med partiene på Stortinget når man har en helt ny situasjon, som kan føre til negativ kjøpekraftsutvikling for pensjonistene. Pensjonsreformen bygger på en bred enighet i Stortinget, da er det naturlig at slike spørsmål blir drøftet oss imellom, sier Andersen til Dagsavisen.

Også leder av arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe er positiv til å finne en god løsning.

– Men det er altfor tidlig å komme med konklusjon nå, sier Kambe.

At pensjonsforliket står fast er nedfelt i regjeringsplattformen. Men målet til Frp er å få til en sikringsbestemmelse mot direkte kjøpekraftsnedgang for landets pensjonister.