Annonse
Audun Herning kan bli SVs nye partisekretær.

Disse vil ha Herning foran Halse

En forbundsleder i LO er blant SV-politikerne som slår ring om Audun Herning som ny partisekretær i SV.

Annonse
Innenriks

 

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

På SVs landsmøte i helgen skal parti velge ny nestleder og ny partisekretær. Til vervet som partisekretær er innstillingen delt mellom de to tidligere SU-lederne Andreas Halse og Audun Herning. En gruppe SV-politikere med tilknytning til fagbevegelsen, samlet seg fredag om et opprop for Hernings kandidatur. 

Blant de over 20 SV-politikerne som er med på oppropet for Herning, er Jan Olav Andersen, som både er leder for El og IT-forbundet i LO og vara til sentralstyret i SV.

– Når jeg stiller bak et slikt opprop er det for å nyansere bilde av Andreas Halse som fagbevegelsens kandidat. Det bildet ville jeg bidra til å nyansere, sier Andersen til Dagsavisen.

Les også: Kamp om toppverv i SV

– Mer enn store ord

Bak Herning stiller også faglig leder i SV, Siv Karin Kjøllmoen, seg. 

– Audun er en utrolig ryddig og real type, han brenner for retten til faste ansettelser og fulle stillinger, og han har selv kjempet for disse sakene på sin egen arbeidsplass. Vi trenger en i partiledelsen som vet hvordan det oppleves å ta disse kampene mot egen arbeidsgiver, og som ikke bare prater med store ord, sier Kjøllmoen, som også er ansatt i Fagforbundet.

Les også: Vil fjerne alle krav til familiegjenforening

– Støtte fra flere miljøer

Hernings motkandidat Andreas Halse sier han ikke har valgt å bruke tid på å lage støtteopprop fra enkeltgrupper. 

– SV-ere er aktive i mange organisasjoner og det er naturlig at det finnes ulike meninger også i fagbevegelsen. Jeg opplever å ha bred støtte i mange ulike miljøer i partiet, sier Halse til Dagsavisen. 

Blant de som støtter Halse sentralt i fagbevegelsen er leder for LO-forbundet Industri Energi, Leif Sande.

– Klart Andreas er fagbevegelsens mann. Han har snakket opp industrien, noe ikke alle SV-ere er like gode på. Vi er ikke enig i alle saker, som oljeboring uten Lofoten, men han er veldig god på å snakke opp kraftindustrien, sier Sande, som kjenner Halse godt fra før. Sande har ingen verv i SV, og derav ikke stemmerett på SVs landsmøte.

Les også: Bergstø ny nestleder

– Positivt

 Herning forteller at han ikke kjenner til det konkrete innholdet i oppropet, men at han opplever å ha støtte fra mange i fagbevegelsen. Han tror oppropet kan telle positivt i valget denne helgen. 

– Jeg tror mange i SV har veldig stor respekt for hva fagbevegelsen mener og deler min oppfatning om at fagforeningene står i førstelinja i kampen mot Forskjells-Norge, så jeg tror dette kan være positivt, sier Herning.  

LO-sentralt har ingen formening om hvem som blir partisekretær i SV, får Dagsavisen opplyst.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken, skrev Dagsavisen at det ikke var SV-politikere med tilknytning til tradisjonelle industriforbund med på dette oppropet. Dette er nå rettet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

 

Dette er oppropet

"Vi støtter Audun Herning som ny partisekretær i SV og tror han kan ivareta fagbevegelsen og viktige fagligpolitiske saker på den beste måten"

Siv Karin Kjøllmoen, faglig leder i SV. Rådgiver i Fagforbundet
Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet
Sara Bell, leder i Fagforbundet Bergen
Paul Magnus Gamlemshaug, uførepensjonert tidligare Forbundsstyremedlem i Postkom og sentral tillitsvalgt i Posten Norge AS
Ingunn Gjerstad, HK
Leif Helland, forbundssekretær i NTL
Solfrid Lerbrekk, faglig ungdomsekretær i LO Rogaland og tillitsvalgt i Industri Energi
Cecilie Gjennestad, landsstyremedlem i NTL, styremedlem NTL Forsvaret og vara HTV i HV
Marius Zaal, medlem av det sentrale ungdomsutvalget i Postkom 
Lars Klottrup Berge, faglig ungdomsekretær i LO Vest-Agder
Anna Lund Bjørnsen, sekretær i Oslo brannkorpsforening
Ingvar Skjervø, leder Seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo
Erik Hox, klinikkhovedtillitsvalgt for prehospital klinikk (Fagforbundet)
Cathrin Snare, klinikkhovedtillitsvalgt for Oslo sykehusservice (Fagforbundet)
Tonje J. Alvestad (FO), nestleder i LO Kristiansand
Maxime Marien, tidligere plasstillitsvalgt og medlem av studentutvalget i Industri Energi
Lena Reitan, faglig utvalg i SV (Handel og Kontor)
Jorge Alex Dahl, leder Rørleggersvennenes fagforening i Bergen 
Knut Remi Heimvik, Fagforbundet Hordaland
Marianne Sæhle, medlem av forbundsstyret Norsk Sykepleierforbund
Mariann Fossum, Fagforbundet Oslo
Line Veto Tollefsen, nestleder i Fagforbundet Nordland
Eskild Hustvedt, Fagforbundet
Eva Aarskog , FO
Bente Owren Nilssen, FO

Annonse