De fleste budbilsjåfører sliter med å holde følge med Andrea Erikstad Tronsmo. 40 budoppdrag på en dag er ingen sjeldenhet for henne.

Dette er godstransportens framtid

Sykkelen kan revolusjonere gods-
transporten. Hver fjerde pakke som fraktes med forurensende, støyende og plasskrevende budbiler 
i byene, kan i stedet fraktes med sykkelbud.

Dette går fram av et sykkelprosjekt finansiert av EU, som ønsker en overgang til det mest miljøvennlige framkomstmiddelet av alle, for godstrafikken.

I dag blir nær 100 prosent av alt gods i byene fraktet med motoriserte kjøretøyer. Det innebærer en voldsom sløsing med både drivstoff og andre ressurser, konstaterer Cycle Logistics project.

- Vi er raskere og billigere enn budbilene, sier Andrea Erikstad Tronsmo (26).

I seks år har hun vært ett av få sykkelbud i Oslo, men nå vil både Posten og flere budfirmaer satse på sykkelen og lignende miljøvennlige alternativer.

 

Trafikkork

Akutt forstoppelse er et økende problem for europeiske storbyer. Stadig oftere stopper alt opp på grunn av for mange biler i gatene på en gang. Gjennomsnittshastigheten til bilistene er nå nede i 18 kilometer i timen, ifølge European Cyclists´ Federation (ECF).

Også i Oslo går det mot enda mer trafikkaos på grunn av en veldig befolkningsvekst.

Transportnæringen både i Norge og Europa taper allerede store summer på at bilene deres står fast i trafikken. Samtidig innføres det stadig vekk nye restriksjoner. I flere europeiske byer får ikke tradisjonelle lastebiler lenger lov til å kjøre inn i sentrum. Andre steder må de betale dyrt for å få tilgang. Det er derfor på tide å tenke nytt.

I midten av juli stiftet over 30 europeiske transportselskaper en ny organisasjon som skal jobbe for økt bruk av sykkel i transportsammenheng.

- Flere budsykler i byene vil føre til færre lastebiler og tryggere gater for folk, sier en av initiativtakerne, Rob King, til ECF.

Britiske politikere hilser initiativet hjertelig velkommen.

- Flere budsykler vil gjøre det enklere å komme seg fram og føre til reduserte CO2-utslipp, sier parlamentsmedlem Julian Huppert.

I Oslo er Postens foreløpige målsetting fem sykkelbud på gata hver dag. På en god dag har Andrea Erikstad Tronsmo rundt 40 oppdrag.

- En tur kan være alt fra 100 meter til noen kilometer. Jeg sykler med sekk på ryggen og leverer stort sett innenfor Ring 2. Jeg frakter permer, pakker og brev, mye av det for advokater og regnskapsfirmaer. Jeg får med meg sju til ti ringpermer i sekken. Og jeg sykler hele året. Dette er et helårstilbud, forteller Tronsmo.

 

Satser på sykkel

- Blir det flere sykkelbud i Oslo, informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten?

- Vi i Posten har som ambisjon å redusere CO2-utslippene våre med 30 prosent fram til 2015. Mindre forurensende kjøretøy er en del av dette. I stor grad vil vi gå over til elektriske mopeder og biler, men vi jobber også med sykkelløsninger. I samarbeid med importøren er vi nå i ferd med å få bygd en budsykkel med elektrisk hjelpemotor. Meningen er at den skal kunne frakte minst 100 kilo. Blir dette vellykket, blir det nok flere av disse, svarer Jakobsen.

Posten har allerede gode erfaringer med bruk av elektriske mopeder.

- De kommer til helt andre steder enn vi klarer med bil, og slik får vi mye mer effektiv distribusjon. Når vi i tillegg får en miljøgevinst, sier det seg selv at dette er framtidas kjøretøy, sier Jakobsen.

Andre er av samme oppfatning som ham.

- Vi er overbevist om at innen kort tid vil storparten av budbiltjenestene i sentrum foregå via batteridrevne transportmidler, skriver Oslo Budservice, som også har sykkelbud, på sine nettsider.

tor.sandberg@dagsavisen.no