Denne jobbannonsen fekk svenske Nav til å bannlyse Stordalen si hotellkjede

Svenske Arbetsförmedlingen avpubliserte ein jobbannonse frå Nordic Choice Hotels og stoppa tilgangen til stillingsportalen deira.

Av Tormod Ytrehus, FriFagbevegelse

Det skriv Arbetsmarknadsnytt, svenske NHOs nettavis.

– Vi tilset ikkje handikappa, innvandrarar, personar med rulleblad, homofile eller lesbiske, nordmenn eller fråskilte. Vi tilset individ, stod det i annonsen til Petter Stordalen si hotellkjede.

Arbetsförmedlingen hadde fått inn klagar og meinte teksten kunne oppfattast diskriminerende. Dermed vart den fjerna frå stillingsportalen.

– Har dei ikkje lese den? Dette er jo akkurat det den ikkje er. For oss er det viktig å ta stilling og vise kva vi står for, seier HR-sjef Ann Mårder.

Nordic Choice Hotels vart også utestengd frå å legge ut framtidige utlysingar i stillingsportalen.

Ifølge hotellkjeda har utlysingsteksten blitt brukt i tre år og har til omsyn å få folk til å tenke. Den skal formidle hotellkjedas ønske om at alle skal vere seg sjølv og ikkje bli definert av merkelappar.

– For oss i Choice-kjeda er mangfald og inkludering sjølve fundamentet og årsaka til at vi har lite sjukemeldingar og kanskje den beste arbeidskulturen i Norge, sa Petter Stordalen då han gjesta LOs kartellkonferanse i fjor.

Hotellkjeda er kjend for utradisjonell rekruttering av nye tilsette, blant anna gjennom å arrangere auditions for jobbsøkarar. I fjor deltok 900 jobbsøkarar på ei av desse massemønstringane i Oslo. (FriFagbevegelse)