Miljøpartiet De Grønne vil ha nullmoms på kollektivtransport og bruker i alt 7,9 milliarder kroner på grønne transportløsninger i sitt alternative budsjett. Her MDG-leder Rasmus Hansson.

De Grønne fjerner momsen på kollektivtrafikk

Miljøpartiet De Grønne vil ha nullmoms på kollektivtransport og bruker i alt 7,9 milliarder kroner på grønne transportløsninger i sitt alternative budsjett.

Av Mats Rønning

– Vi ønsker at det skal være billig å velge miljøvennlige. Da er det viktig å få ned prisen på de mest miljøvennlige alternativene, sier MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson til NTB.

I dag betaler kollektivselskapene 10 prosent moms på billettinntektene. Ifølge De Grønne vil grepet koste 750 millioner kroner i tapte inntekter. Også Venstre gikk i sitt alternative budsjett inn for å fjerne momsen på kollektivtransport, noe partiet beregnet ville medføre 800 millioner kroner.

Elsykler

Miljøpartiet De Grønne setter også av 160 millioner kroner til å fjerne momsen på elsykler til en verdi av inntil 40.000 kroner.

– Vi tror at mange flere vil bruke elsykkelen som et transportmiddel i hverdagen dersom de blir litt billigere enn de er i dag, sier Hansson.

I budsjettopplegget som MDG presenterer torsdag, kuttes for øvrig oljepengebruken med 8 milliarder kroner. Påplussingene og satsingene i budsjettet finansieres hovedsakelig ved hjelp av økt skatter og avgifter.

Grønn pakke

I alt setter De Grønne av 7,9 milliarder kroner til grønne transportløsninger i neste års statsbudsjett. Det inkluderer en bygdemiljøpakke, som skal sørge for miljøvennlige kollektivløsninger i hele landet. Videre settes 2 milliarder av til å belønne byer som har på plass gode løsninger for kollektivtransport.

De Grønne setter også av 20 millioner kroner til TT-ordningen, som gjør det lettere for eldre og bevegelseshemmede å reise og 50 millioner til universell utforming av kollektivtransporten. (NTB)