Kundene og de ansatte er taperne med regjeringens budsjettforslag for neste år, konkluderer Postkom.

– Dårligere posttjenester

Forbundsleder beskylder regjeringen for å svekke Postens service og kvalitet.

 

– Regjeringens politikk fører til dårligere posttjenester for folk og næringsliv generelt og distriktene spesielt, sier Odd Christian Øverland i Postkom til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mangler 540 millioner

Kritikken fra forbundslederen skyldes at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 bevilger 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester – den ekstra kostnaden med å levere post «på den ytterste nøgne ø». Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner.

– Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum. Oppdraget skal utføres over hele landet til folk og næringsliv fem dager i uka. Det regjeringen gjør er å berede grunnen for å forringe Postens service og kvalitet, mener han.

Frykten er at reduserte posttjenester vil bli brukt som et argument fra regjeringen for å slippe til private aktører.

– Dette er politiske grep for å videreføre en borgerlig politikk. Når private aktører kommer inn og henter ut overskuddet, blir økonomien i de ulønnsomme områdene ytterligere forverret. Kundene og de ansatte er taperne, sier Øverland.

Han betegner regjeringens budsjettforslag for 2018 som en «utarming av Posten Norge».

– Det er umulig for Posten å hente inn dette med effektivisering uten at det går dramatisk utover tjenestetilbudet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Brevvolum faller

Det stadig økende tempoet i digitaliseringen forårsaker kraftige fall i brevpostmarkedet.

– I og med at volumene på brev er mer enn halvert siden årtusenskiftet, og er forventet å falle betydelig framover, har regjeringen gjort en del for å tilpasse de regulatoriske kravene, sier statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Regjeringen har brukt statlige kjøp for å sikre en fem dagers omdeling i hele landet.

– I tillegg har vi som eneste land i Norden en egen kontrakt for å sikre omdeling av aviser på lørdager. Når det gjelder kravene fra Posten, er disse til vurdering i departementet. Inkludert forslaget for 2018 vil Posten ha fått over én milliard kroner i statlig kjøp av posttjenester under vår regjeringsperiode, understreker han. (ANB)