Byrådet i Oslo vil ha senter mot menneskehandel

Byrådet i Oslo ønsker å fange opp flere ofre for menneskehandel ved å opprette kontoret Anti-Trafficking Oslo.

Kontoret som skal ligge på Grünerløkka, er ment å være et tilbud for hele kommunen. Dahl Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, sier at hvis bystyret vedtar byrådets forslag i høst, vil det nye senteret være operativt fra nyttår.

– Jeg tror at det rapporteres om for få ofre for menneskehandel, at det er store mørketall. Det kan skyldes at det er vanskelig å oppsøke hjelp, sier hun til Aftenposten.

Senteret vil i første omgang opprettes for en prøveperiode på tre år.

– Mange ofre er her ulovlig, derfor kan det være vanskelig for dem å oppsøke hjelp. Færre og færre ofre blir registrert i Norge, men vi kan ikke være naive og tro at vi ikke har mennesker som er utsatt for menneskehandel i samfunnet vårt, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oppfølging

Foruten oppfølging og identifisering av ofre vil de også arbeide for å øke kompetansen hos statlige og kommunale samarbeidspartnere som kemnerkontor og næringsetaten med sikte på å avdekke ofre for menneskehandel.

Hensikten med det nye senteret er å sikre at det blir ett sted å henvende seg for ofre og for dem som har mistanke om at noen blir utsatt for menneskehandel.

Siden forbudet mot menneskehandel ble innført i Norge i 2003, er det avsagt 46 fellende dommer per 1. juli i fjor. Ni av sakene gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester og 38 gjaldt utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. (NTB)