Anders Behring Breivik forlater rettssalen siste dag av ankesaken mot staten.

Breivik får ikke anke til Høyesterett, tar saken til Strasbourg

Anders Behring Breivik tar menneskerettighetsdommen til Strasbourg når Høyesterett nå avviser samtlige deler av anken hans.

 

Av Steinar Schjetne

Beslutningen i ankeutvalget torsdag betyr at dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig, og at den terrordømte massedrapsmannen ikke har noen mulighet til noen ny rettsbehandling i Norge. Anders Behring Breivik (38) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier forsvarer Storrvik til NTB.

Borgarting lagmannsrett avsa i mars en dom som innebar et fullstendig nederlag for Breivik. Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene. Breivik anførte at restriksjonene bryter med forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling, samt retten til privatliv.

Vil ikke føre fram

I sin begrunnelse for å nekte anken fremmet, skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av den har muligheter til å gi noe annet utfall enn den lagmannsretten kom til – fordi bevisbedømmelsen i Borgarting er korrekt etter utvalgets mening. Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på. Dermed er det ingen sider ved saken til Breivik som er uavklart i norsk rettsvesen.

Beslutningen til Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig.

Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter. Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.

Les også: Staten vant over Breivik

Strengeste restriksjoner

Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn det Breivik soner under på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå i Skien fengsel. Han disponerer tre celler på avdelingen, men har ingen annen kontakt med omverdenen enn med advokaten sin og en besøksvenn som snakker med ham ukentlig. Han har i praksis ikke fått kommunisere ut av fengsel gjennom brev.

Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen Breivik lever i i fengselet og skadevirkningene den har hatt. Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er «fullstendig isolasjon» i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.

– Det er dette vi bygger videre på i klagen. Jeg tror det kan være nyttig å få vurdert dette utenfra. Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon. Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik.

Det er normalt svært tidkrevende og svært vanskelig å få saker behandlet i Menneskerettighetsdomstolen. Det er derfor altfor tidlig å si noe om når saken kan få sitt endelige punktum eller å gi noen prognose for utfallet av en eventuell behandling i Strasbourg. (NTB)

 

Støttegruppen: – En enorm lettelse

Nå håper vi det er mange år til vi hører fra terroristen igjen, sier leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland

– Det er en enorm lettelse, sier Røyneland i en kommentar til at Høyesteretts ankeutvalg torsdag avviste anken fra Anders Behring Breivik.

Breivik drepte 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han hadde saksøkt staten for å bryte hans menneskerettigheter under soning og vant delvis fram i tingretten, men tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.

Røyneland sier de berørte har gått rundt og bare ventet på en ny runde med saken, og at det nå er en stor lettelse å få slippe. Breivik har imidlertid allerede varslet at han vil forsøke å få saken behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men Røyneland sier hun ikke vil bruke mye tid på å tenke på det.

– 90 prosent av alle sakene som kommer dit, blir avvist, så det bekymrer meg ikke, sier hun.

– Nå håper jeg det tar mange, mange år før vi i det hele tatt hører fra denne terroristen igjen, sier Røyneland. (NTB)

 

Staten fornøyd med Breivik-gjennomslag

Justisdepartementet og kriminalomsorgen er godt fornøyd med at Høyesterett ikke vil behandle Breiviks anke på soningsforholdene.

– Kjennelsen er i tråd med det vi anførte for Høyesterett, så vi har fått fullt gjennomslag i ankeutvalget, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.

Vanligvis begrunner ikke ankeutvalget sine avslag. I torsdagens kjennelse begrunner utvalget avslaget utførlig, og tolker artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Det var denne artikkelen og artikkel 8 om retten til privatliv som var grunnlaget for Breiviks klage.

– Fra statens side er vi godt fornøyd med denne begrunnelsen. Det gjør konklusjonen både mer robust og lettere å forholde seg til når folk lurer på hvorfor utvalget ikke har sluppet saken inn til behandling, sier regjeringsadvokaten.

Han tar beskjeden om at Breiviks advokat Øystein Storrvik vil føre saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til etterretning.

– Det er som forventet. Det er en langvarig prosess med et meget trangt nåløye å få en sak ført inn for menneskerettighetsdomstolen. Det gjenstår å se om saken i det hele tatt vil slippe inn, sier Sejersted til NTB. (NTB)