Betinget Ap-ja til Acer

Tross motstand i deler av grasrota endte Arbeiderpartiets landsstyre med å si et betinget ja til at Norge skal slutte seg til EUs energibyrå.

 

FOLKETS HUS (Dagsavisen):  Etter en lengre debatt onsdag formiddag endte landsstyremøtet opp med å si ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og dermed også det omdiskuterte energibyrået Acer. 

Dermed ligger også alt til rette for at Aps stortingsgruppe, som skal behandle saken i ettermiddag, også sier ja.

Men uttalelsen landsstyret har vedtatt med 31 mot 16 stemmer betegnes som et betinget ja.  Landsstyre ber nemlig stortingsgruppa legge til grunn en rekke krav for at Norge skal slutte seg til. Blant annet:

* Det skal være nasjonal kontroll over vannkraftressursene.

* Offentlig eierskap til norske vannkraftressursene skal ligge fast.

* Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren norsk beslutning.

* Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

* Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Det innebærer en endring av energiloven.

Og kravene er en helt klar betingelse for at Ap skal kunne støtte norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket peker også framover mot den fjerde pakken - den såkalte vinterpakken.

Hvis utvikling i EUs regelverk på energiområdet kommer i strid med de overnevnte krav må Norge umiddelbart reserverer seg fra og si nei til dette avtaleverket, står det i uttalelsen.

Med dette vil Ap kunne sikre flertall på Stortinget i saken, sammen med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Jeg er optimistisk til at vi vil få gjennomslag for disse kravene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Les også:Stor Ap-skepsis til EUs energibyrå

Stor skepsis i grasrota

Ifølge NTB har redaksjonskomiteen filt lenge på uttalelsen som ble vedtatt,  tross kritiske røster på grunnplanet i partiorganisasjonen.

En kartlegging Dagsavisen har gjort, viser at i ti av 18 fylkeslag i partiet er det klar skepsis til Acer (se fakta i bunnen av saken). Skepsisen handler om at man frykter at Norge med dette mister for mye suverenitet til EU når det gjelder norsk vannkraft og bygging av nye utenlandskabler, samt at strømprisene skal stige. Enkelte mente også saken var for teknisk krevende, og lite opplyst til at Ap burde si ja nå.

Mens i fire av fylkeslagene; Oslo, Rogaland, Hedmark og Oppland, stiller man seg mer åpne til å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, med gitte forsikringer. Fire har ikke respondert på Dagsavisens henvendelser.

Allerede er det kjent at rundt 100 Ap-ordførere har sagt nei til Acer.

Støre mener uttalelsen som ble vedtatt i dag ivaretar den uroen som har vært på grasrota, og at ledelsen har lyttet.

– Stort engasjement opphever ikke vårt ansvar for å ta beslutninger, understreker Ap-lederen.

Les også:Sa vi ikke nei til ACER?

Var villig til å instruere

Det var i forkant av Aps landsstyremøte knyttet spenning til hvordan Acer ville prege debatten. Lederen av Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården, var blant dem som forventet et vedtak om saken.

– Vi må ha forsikringer om at dette ikke innebærer noen suverenitetsavståelse. Hvis ikke, må landsstyret instruere stortingsgruppa til å si nei, sa Ødegården til Dagsavisen tirsdag.

I dag er han likevel fornøyd med hvordan saken landet.

– Landsstyrets flertallsvedtak stiller en rekke absolutte betingelser for en støtte til ACER. Vedtakets betingelser ivaretar de krav representantskapet i Buskerud Arbeiderparti har fremsatt vedrørende nasjonal kontroll av energisektoren, og jeg mener vedtaket i stor grad imøtekommer LO sine innspill i saken, sier han.

Les også:ACER: Medisin med bivirkninger

Godtar Aps krav

Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, går langt i å garantere Arbeiderpartiet gjennomslag for Acer-kravene som partiet stiller.

– Jeg er trygg på at vi skal komme Ap i møte på betingelsene, sier Kjenseth til NTB.

– Aps betingede ja til Acer og Norges videre tilknytning til EUs energiunion er et ansvarlig ja. Det gir arbeidsro i innspurten av komiteens arbeid og fram til endelig vedtak i Stortinget 22. mars, sier Venstre-representanten videre.

SV, Senterpartiet og Rødt har allerede varslet sitt nei til Acer, og Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dagens vedtak ikke er en garanti for noe som helst.

– Hvis Arbeiderpartiets betingelser skulle hatt noen verdi, måtte de ha sagt nei nå og avkrevd garantier fra EU. Såkalte garantier fra Høyre og Frp er knapt verdt papiret de er skrevet på, fordi ingen norske partier kan gi garantier på vegne av EU, sier Moxnes i en skriftlig kommentar.

Dette er Acer

* EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.

* Byrået har hoved¬kvarter i Slovenias hovedstad, Ljubljana. Alberto Pototschnig  er direktør.

* Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere med¬lemsstatenes regelverk på dette feltet.

* Det er enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.

* Formelt skal Stortinget behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling i saken, som skal behandles i plenum 22. mars.

Kilder: NTB, ACER, Wikipedia, Stortinget