Bellona anmelder Statoil for utslipp fra avfallsbrønnen til Njord-feltet. FOTO: ØYVIND NESVÅG/STATOIL

Bellona anmelder Statoil for ulovlige utslipp

MILJØKRIMINALITET: Bellona har valgt å anmelde Statoil etter et mangeårig kjemikalieutslipp i havbunnen på Nordsjøen.

- Vi ser meget alvorlig på saken og mener det er viktig at den blir anmeldt, sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona til E24.no.

På sin hjemmeside skriver miljøstiftelsen at den har valgt å anmelde Statoil for en rekke brudd på forurensningsloven, etter lekkasjer fra avfallsbrønnen A-14HX på Njord-feltet. Ifølge Bellona skal disse ha medført ulovlige utslipp av til sammen 3.428 tonn kjemikalier

- Disse lekkasjene er like store eller større enn samlede utslipp av farlige kjemikalier og oljeforurensning fra norsk sokkel i løpet av et helt år, sier Kristensen til E24.

 

Svært miljøfarlig

Bellona baserer sine tall på Statoils eget miljøregnskap. I anmeldelsen, som finnes i sin helhet på Bellonas nettsider, kommer det fram at injeksjon av avfall gjennom injeksjonsbrønnen A-14 HK startet i mars 2000, og ble avsluttet i 2006. I løpet av den tida skal til sammen 3.428 tonn kjemikalier ha blitt injisert i brønnen. Av disse er 1.604 tonn klassifisert som gule, 133 tonn klassifisert som røde og 5,6 tonn klassifisert som svarte kjemikalier. 1.054 tonn av de gule kjemikaliene synes å være oljebasert borevæske. Alle stoffgruppene er ulovlige å slippe ut på norsk jord.

Statoil kan heller ikke utelukke at andre stoffer og materialer kan være injisert i brønnen. Bellona «anser det som spesielt at selskapet ikke har fullstendig oversikt over hva og hvor mye som i praksis er injisert i brønnen».

 

- Holdt tilbake informasjon

I tillegg til utslippene anklager Bellona Statoil for i lang tid å ha holdt tilbake informasjon.

Statoil rapporterte til Miljødirektoratet i desember 2010 om at tilsyn var gjennomført. I en rapport utarbeidet om forholdene rundt avfallsbrønnene rapporterer Statoil selv at til sammen 3.425 tonn avfall skal være injisert i 14-HK. Statoil antar at alt dette avfallet skal ha lekket ut, skriver Bellona i anmeldelsen. Likevel skal Statoil først tidligere i år ha rapportert om de alvorlige funnene.

Kristensen forteller til E24 at han ser svært alvorlig på dette.

- De ventet i to år. Vi har valgt å anmelde Statoil fordi de til tross for kjente svakheter ved brønnen har nedprioritert sikkerhetstiltak som har bidratt til store utslipp som sannsynligvis kunne vært unngått, sier Kristensen til nettstedet, og fortsetter:

- I tillegg har de holdt tilbake informasjon for myndighetene. Det har bidratt til at reaksjonsfristen på to år er overskredet, og vi mistenker at det er gjort bevisst, for å unngå strafferettslige reaksjoner.

Lekkasjen kunne vært stanset tidligere, hevder organisasjonen.

 

Beklager utslippene

Informasjonssjef i Statoil, Ørjan Heradstveit, beklager utslippene, og sier de tar anmeldelsen til etterretning.

- Dette er utslipp som skjedde i perioden 2000 til 2006. Vi beklager at utslippet har skjedd, sier Heradstveit til E24.

Når han konfronteres med kritikken fra Bellona om at Statoil skal ha utsatt å informere for at sakens foreldelsesfrist skulle bli overskredet, svarer Heradstveit at det ikke var bevisst fra Statoils side.

- Vi tar selvkritikk på denne mangelfulle rapporteringen, og beklager at myndighetene ikke er orientert om detaljene i situasjonen tidligere, sier han.

Han trekker i tillegg fram at kravet til rapportering er innskjerpet internt, og at det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre rutinene for slik myndighetsrapportering.

irene.thoresen.ronold@dagsavisen.no

 

 

Anmeldelsen gjelder overtredelse av forurensningsloven §7 og §78, samt overtredelse av en rekke forskrifter.

Anmeldelsen gjelder lekkasjer fra avfallsbrønnen A-14HK på Njord,-feltet, som har medført ulovlige utslipp av til sammen 3428 tonn kjemikalier.

Lekkasjene medfører betydelige utslipp av svarte og røde kjemikalier, samt oljebasert borevæske. Alle stoffgruppene er ulovlige å slippe ut på norsk jord.

kilde: Bellona

fra anmeldelsen