Mange på grasrota i Arbeiderpartiet er spent på hva partileder Jonas Gahr Støre vil si om asyl- og flyktningpolitikken i sin tale til landsmøtet i morgen. FOTO: HELLE GANNESTAD

Asylopprør i Ap

Flere fylkeslag frykter at det er et sprik mellom det partiorganisasjonen og ledelsen mener om asyl- og flyktningpolitikk. Mange ønsker oppmykning.

 

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

12 av 19 fylkeslag i Arbeiderpartiet ønsker en bred debatt om partiets asyl- og flyktningpolitikk på helgens landsmøte. Det viser en ringerunde Dagsavisen har foretatt.

Flere støtter også fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, som i Adresseavisen gikk ut og krevde en nyorientering av asylpolitikken til Ap.

Barns beste

Blant dem som støtter ham er Hordaland Ap.

– Vi vil jobbe for at Ap vedtar at vi ønsker å ta imot 5.000 syriske flyktninger og 3.000 kvoteflyktninger på et år, sier fylkestingsrepresentant Rasmus Rasmussen, som fronter saken for fylkespartiet.

Akershus Ap har inne et forslag om det samme.

– Vi ønsker også en endring av asylpolitikken, der barns beste blir tillagt større vekt, sier Rasmussen.

Nettopp at barns beste må vektlegges sterkere er flere enige i.

– Vi er opptatt av at barns beste skal vektlegges i stor grad, og om det ikke skjer så må de politiske signalene forstrekkes, sier leder i Nordland Ap Bjørnar Skjæran.

Både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Ap har ferske vedtak i tråd med dette standpunktet.

 

I utakt

I et intervju med Dagbladet viser partileder Jonas Gahr Støre til at Ap-landsmøtet i 2013 slo fast at barns beste skal tillegges større vekt, og at det siden kom en stortingsmelding kalt «barn på flukt» som skulle forsikre dette.

Men ute i partiet mener mange altså at denne stortingsmeldingen ikke har hatt sterk nok effekt til å gi en reell praksisendring.

På et møte mellom fylkeslagene Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold Ap ble de enige om å sende et innspill til partiledelsen om en klargjøring av asyl- og flyktningpolitikken.

– Vi frykter at partiledelsen er i utakt med partiorganisasjonen i dette spørsmålet. Mange i Ap mener vi har hatt en for restriktiv politikk. Nå er det på tide å klargjøre hvor linjen vår skal gå, sier leder i Vestfold Ap Truls Vasvik.

– Mange på møtet uttrykte en misnøye og undring over hvordan politikken vår er blitt kommunisert på dette feltet, og mange ønsker også en oppmyking, sier fylkesleder Bjørn Egeli i Vest-Agder Ap.

– Må ta medansvar

Flere av fylkeslagene er spesielt opptatt av at Norge skal ta et større ansvar for syrere på flukt, både her hjemme og ute. Her tror påtroppende nestleder Trond Giske partiet vil vedta ny politikk.

– Ja Vi står overfor en enorm flyktningkatastrofe nær Europas grense. At vi må ta medansvar og ikke skyve alt over på nabolandene er åpenbart, sier Giske.