Hvis ikke prostituerte omtales med respekt, senkes terskelen for trakassering, mener daglig leder Bjørg Norli (t.h.) ved Pro Sentret. Her sammen med Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

Åpner for å endre hallikparagrafen

Politikerne bør gjøre det lettere for prostituerte å selge sex fra egen leilighet. – Det er når jeg er på «outcall» at truslene kommer, sier «Olga». Nå åpner Aps Hadia Tajik for å endre hallikparagrafen.

 

– Jeg opplever det som tryggere å jobbe i innemarkedet. Det er når jeg er på «outcall», og drar ut til kunden, at truslene kommer. Derfor håper jeg det kommer en endring i hallikparagrafen, sier «Olga», som ikke ønsker å stå fram med navn eller bilde.

Les også: Ødela sexarbeider-fane i 8. mars-toget

Tvinges ut på gata

Torsdag forrige uke møtte hun Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Hadia Tajik, for å snakke om rettssikkerheten for kvinner i prostitusjon.

«Olga» er tydelig på at hallikparagrafen bidrar til å gjøre hverdagen til prostituerte vanskeligere.

– Jeg vil gjerne jobbe fra mitt eget sted, for det føles tryggere, sier «Olga».

Slik paragrafen er utformet i dag, er det ulovlig å leie ut en leilighet til en person som selger sex dersom man «forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte».

I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler, forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret.

– Vi har sett i en rekke saker at politiet oppsøker leiligheter hvor det selges sex, gir utleier informasjon om at det foregår prostitusjon i leiligheten, og at utleier derfor må kaste ut den prostituerte for ikke å bli rammet av hallikparagrafen, sier Norli.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ha Amundsen på banen

Ifølge Norli gjør hallikparagrafen det også umulig for flere prostituerte å leie en leilighet sammen, fordi den personen som betaler husleia på vegne av de andre, automatisk vil bli ansett som en hallik.

Hun mener tida er overmoden for en gjennomgang av lovverket.

– Hallikparagrafen er så vid at selv personer som ikke tjener profitt på å leie ut til prostituerte, kan bli straffet. Jeg mener det må være mulig å presisere at paragrafen kun gjelder dem som leier ut i vinnings hensikt, sier Norli.

Det samme mener Olav Lægdene, daglig leder ved Kirkens Bymisjons prostitusjonstiltak, Nadheim.

– Jeg er tilhenger av en halliklov som hindrer andre fra å profittere på prostitusjon, men det kan ikke dras ut i det absurde der to som vil leie en leilighet sammen, risikerer å bli straffedømt. Derfor må vi se på fortjenesten i det, sier Lægdene.

Tajik åpner nå for å gjøre endringer i paragrafen.

– Jeg er åpen for å se på om vi kan justere hallikbestemmelsen. Målet er ikke å gjøre de som er i prostitusjon husløse, men å kriminalisere de som reelt sett fremmer andres prostitusjon og tjener penger på andres sårbarhet, sier Tajik.

Hun sendte før helgen et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) hvor hun spør om han vil gå gjennom paragrafen for å sikre at den fungerer etter intensjonen.

– Det som her fortelles om at kvinnene ofte tvinges til å gå inn på dyre husleieavtaler med dårlige huseiere og at de alltid må føle på en frykt for å bli satt på gata, fører åpenbart med seg en ekstra utrygghet, sier Tajik.

Les også: – Unyansert og skadelig om sexkjøpere fra Kari Jaquesson

– Snakker ned kvinner

Bakteppet for Tajiks møte med «Olga», er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte. Voldtektene skjedde i mannens leilighet.

Dommen kom kort tid etter at samme tingrett ga en mann strafferabatt etter å banket kona for utroskap. Som Dagsavisen skrev da, mente retten at mannen hadde handlet i «berettiget harme».

Det er en svært uheldig rettsutvikling, mener Tajik.

– Det sender et signal om at prostituerte ikke kan bli krenket på samme måte som andre. Vi risikerer å få et A- og B-lag av kvinner hvor prostituerte må regne med å bli utsatt for vold og overgrep fordi de er prostituerte. Begge disse dommene er uttrykk for et kvinnesyn vi mener det er viktig å sette på dagsordenen, sier Tajik, som understreker at hun ikke har meninger om enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Norli ved Pro Sentret mener voldtektsdommen fra Stavanger tingrett er et tegn på en samfunnsutvikling der kvinners posisjon svekkes.

– Når terskelen for hvordan vi snakker om andre folk i samfunnet senkes, senkes også terskelen for trakassering. Det er viktig at alle bidrar til at vi omtaler hverandre med respekt. Vi har jobbet så hardt med at det skal være greit å si nei, blant annet i forbindelse med russetiden, men på den andre siden snakker vi ned sårbare kvinner, sier Norli.

Les også: – Legitimerer partnervold

Les også: Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme – nå er dommen anket

Politiet har skjerpet seg

Voldtektsdommen opprører også Lægdene ved Nadheim.

– Det var et slag i ansiktet også for hjelpeapparatet. Vi ønsker jo at kvinner skal anmelde vold og overgrep, og da må de behandles med samme integritet som andre både hos politiet og i rettsvesenet. Denne dommen gjør det vanskeligere å anmelde, og slik kan vi bare ikke ha det, sier Lægdene.

Han mener likevel at det har skjedd en viktig holdningsendring i politiet de siste årene.

– Som regel blir prostituerte møtt med respekt, mens man tidligere fikk mot seg at dersom man selger sex, må man regne med å bli voldtatt, sier Lægdene.

Men rettsapparatet er enda ikke i mål, mener Tajik.

– Det å utnytte andres sårbarhet bør være skjerpende og ikke formildende. Mye handler om holdninger, og de endres ikke over natta. Vi må jobbe med hvordan politiet, rettsvesenet og andre forholder seg til prostituerte, sier Tajik.

Kommentar: Med rett til å gi juling (Hege Ulstein)