Ola Borten Moe var statsråd i perioden 2011-2013.

Ap vil gjøre som Sps «Olje-Ola»

Aps kompromissforslag om Lofoten, Vesterålen og Senja, er en blåkopi av et forslag «Olje-Ola» Borten Moe (Sp) la fram i 2013.

 

Det påpeker Gaute Eiterjord, 1. nestleder i Natur og Ungdom.

En artikkel NTB skrev i januar 2013, bekrefter dette.

«Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) går inn for en forsiktig letevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen allerede i år, men bare i områder som allerede er åpnet, altså Nordland 6», heter det der.

– Borten Moe var en ganske kontroversiell olje- og energiminister, kjent for utsagn som at han ville bore olje opp til Nordpolen. Nå ser vi at forslaget hans om Lofoten, Vesterålen og Senja lever videre, konstaterer Eiterjord.

Les også: Ap vil konsekvensutrede områdene sør for Lofoten

– Verner for lite

Dagsavisen skrev i går at Aps programkomité vil åpne for oljevirksomhet i nettopp Nordland 6-området, gjennom en konsekvensutredning. Dette har ført til en rekke sterke reaksjoner.

– Forslaget Ap-leder Jonas Gahr Støre har presentert, kan vanskelig kalles et kompromiss. Det er oljenæringen som får det som den vil, sier Eiterjord.

– Aps foreslåtte verneområder ligger utenfor alle de store oljeforekomstene. Samtidig tas det ikke hensyn til at Nordland 6 omfatter store mengder torsk med gytefeltene på Røstbanken, og at fuglefjellene på Værøy og Røst utgjør Fastlands-Europas største sjøfuglkoloni, tilføyer han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Inneholder mest olje

Ola Borten Moe er i dag, i tillegg til å være nestleder i Sp, en av lederne i oljeselskapet Okea.

– Miljøengasjerte medlemmer av Ap bør stille seg spørsmålet om Olje-Olas gamle forslag virkelig er et kompromiss eller noe som gir oljeindustrien det de har ønsket seg. Nordland 6 er forventet å inneholde mest olje, fortsetter Eiterjord.

– Det er grunn til å tro at man vil fortsette lenger nord hvis man først starter med Nordland 6.

Les også: Golfstrømmen velter Aps plan