Anniken Huitfeldt leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité. FOTO: HELLE GANNESTAD

Ap blokkerer for Libya-evaluering

Ap stemmer med regjeringspartiene og hindrer flertall for en ekstern evaluering av det norske krigsbidraget i Libya i 2011.

 

 

Av Mats Rønning

Alle de andre opposisjonspartiene – inkludert KrF og Venstre – slutter opp om ønsket. Med Aps stemmer ville forslaget ha fått flertall, men slik blir det ikke når Stortinget går til votering tirsdag.

– Vi vil avvente den grundige evalueringen av Afghanistan-operasjonen før vi eventuelt pålegger regjeringen å komme med en ny, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.

Libya har vært preget av anarki og kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet landets mangeårige leder Muammar Gaddafi.

Stemmer nei

Arbeiderpartiet vil heller ikke stemme for et annet forslag fra SV, Sp, Venstre og KrF om å gjøre det til fast praksis med ekstern evaluering av alle betydelige norske bidrag i internasjonale militære operasjoner.

– Det kan være nyttig å be om en samlet vurdering, men nå er det en grundig Afghanistan-evaluering som står for tur. Den vil nok bidra til en viktig diskusjon om utenlandsoperasjoner generelt og Afghanistan-innsatsen spesielt, sier Huitfeldt, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Det er synd at Ap ikke stemmer sammen med resten av opposisjonen. Jeg synes argumentasjonen er svak, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

– Lite diskusjon

Solhjell mener det er naturlig med en evaluering av Libya-innsatsen og viser til at oppdraget ble avsluttet før de norske operasjonene i Afghanistan.

– Jo lengre tid det tar, jo mindre aktuell blir evalueringen. Libya-bidraget er gjennomdrøftet i offentligheten og det burde være mulig å ta stilling til spørsmålet om en egen vurdering, uavhengig av Afghanistan-evalueringen, sier han.

Solhjell mener det er påfallende at så mange ulike politiske beslutninger evalueres i etterkant, når det samme ikke er tilfelle når det gjelder norske militære bidrag i utlandet.

– Det er tross alt snakk om de største og mest alvorlige avgjørelsene en politiker kan ta. Ofte fattes slike beslutninger svært raskt, sier han.

Flere grunner

Solhjell mener det er flere gode grunner til å evaluere norske bidrag i internasjonale operasjoner.

– Det viktigste er å finne ut om resultatene står i forhold til det vi ofret. Men det vil også være nyttig å finne ut om innsatsen var godt nok organisert og koordinert, om samarbeidet med andre land fungerte godt nok, om sikkerheten ble ivaretatt og om familie og pårørende ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier han.

Forslagene blir votert over når Stortinget tirsdag skal behandle stortingsmelding 37 om globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. (NTB)