Den tidligere ambulansesjåføren måtte tåle massiv medieomtale og anklager om rasisme etter at han i 2007 ikke tok med Ali Haji Mohammed som var slått ned i Sofienbergparken.

Ambulanse-erstatning i Høyesterett

Høyesterett skal ta stilling til om ambulansesjåfør Erik Schjenkens posttraumatiske stressyndrom er en arbeidsskade.

Den tidligere ambulansesjåføren måtte tåle massiv medieomtale og anklager om rasisme etter at han i 2007 ikke tok med Ali Haji Mohammed som var slått ned i Sofienbergparken. Schjenken ble i september av Borgarting lagmannsrett tilkjent yrkesskadeerstatning.

Retten sa seg enig i at han fikk psykiske lidelser på grunn av sitt arbeid, og slo fast at han kvalifiserte til yrkesskadeerstatning. Gjensidige forsikring mente at hans diagnose, posttraumatisk stressymptom med underdiagnose medieoffersyndrom, er en belastningslidelse som ikke kvalifiserer for erstatning.

Oslo tingrett kom til motsatt konklusjon i februar i år. Gjensidige har anket saken inn for Høyesterett. Ankeutvalget har nå besluttet at anken skal fremmes for Høyesterett.