Statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Her under lagmannsrettens behandling av Øygard-saken. FOTO: NTB SCANPIX

Aktor vil ha to og et halvt års fengsel

ØYGARD-SAKEN: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la i Høyesterett torsdag ned påstand om to år og seks måneders fengsel for Rune Øygard.

Det er samme konklusjon som Klundseter kom til da han la ned sin påstand i Eidsivating lagmannsrett i mai i år. Lagmannsretten dømte den tidligere Vågå-ordføreren til fengsel i ett år og tre måneder for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Massiv mediedekning

Rune Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen mener straffen mot hennes klient er for streng og at det massive medietrykket må medføre lavere straff. Hun mener fengsel i seks måneder er tilstrekkelig.

– Selv om Øygard har vært aktiv i mediene, så har det noe med vinklingen på denne saken å gjøre, der stikkordet har vært at Rune Øygard er pedofil, og det er han ikke. Det er en del av det jeg vil bruke tid på, sa Larsen til NTB før Høyesterett startet behandlingen av anken torsdag morgen.

Statsadvokat Klundseter tilbakeviste i sin prosedyre at mediedekningen skal ha noe å si for straffen. Han sa at Øygard selv har bidratt til den og viste til at den tidligere ordføreren har gitt intervjuer om saken. Klundseter sa også at Øygard som en rutinert politiker var vant til å takle kritikk og kunne legge rammer for sin medieopptreden, mens den fornærmede jenta ikke hadde samme mulighet.

Ingen kommentar

Rune Øygard og kona Reidun ble møtt av et massivt medieoppbud da de ankom Høyesterett en halv time før rettsmøtet torsdag morgen. De to tok plass på benken rett bak pressen, men ønsket ikke å gi noen kommentarer. Mette Yvonne Larsen sier at Øygard ikke har vært i tvil om han ville være til stede under Høyesteretts behandling av saken.

– Det har vært klart hele tiden, sier hun.

De fem høyesterettsdommerne skal ta stilling til straffeutmålingen, som både Øygard og påtalemyndigheten har anket. Høyesterett forkastet Rune Øygards anke over saksbehandlingen.

Høyesterett har satt av fire timer til saken torsdag. (NTB)