Afghanistankomiteen vil ha full stopp i tvangsreturer til Afghanistan

Etter at familien Abbasi fra Afghanstihan ble sendt ut av Norge lørdag, krever Afghanistankomiteen full stopp i tvangsreturer til landet.

Afghanistankomiteens generalsekretær Liv Kjølseth mener det ikke er trygt for Abbasi-familien å returnere til Afghanistan.

– Samtidig som sikkerhetssituasjonen forverres og stadig flere sivile blir skadd og drept, tvangsreturnerer Norge flere flyktninger til Afghanistan enn noe annet europeisk land. De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring. Derfor «returneres» de ikke. De deporteres til et samfunn som de ikke har forutsetninger for å fungere, eller overleve i. Dette er på ingen måte forsvarlig, og et grotesk eksempel på at innvandringspolitiske hensyn trumfer barns rettigheter og menneskelige hensyn, sier Kjølseth.

Les også: Utsendelse til Afghanistan stanset - mor returneres til Norge

Hun peker på at det, ifølge Ifølge FN-organet UNAMAs rapport «Afghanistan – Protection of Civilians in Armed Conflicts», ble drept 3.804 sivile – inkludert 927 barn – i Afghanistan i fjor, flere enn noe annet år siden FN begynte å telle drepte og sårede i landet.

Afghanistankomiteen vil derfor ha full stopp i tvangsreturer til Afghanistan på grunn av den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker en reforhandling av asylforliket nettopp etter at Abbasi-familien ble sendt ut av Norge.

Les også: Frp åpen for å reforhandle asylforliket

Asylforliket ble vedtatt i november 2015 og var resultatet av en avtale mellom Frp, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Forliket inneholdt en rekke innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken.

Både Frp og KrF har stilt seg åpne for en slik reforhandling