Anette Trettebergstuen (Ap). FOTO: HILDE UNOSEN

Advarer mot borgerlig frieri

Høyresidas frieri til arbeidsfolk er et forkledd ønske om å flytte makta fra arbeidstakere til arbeidsgivere, mener Aps Anette Trettebergstuen.

- Når de sier myke opp, så handler det om å flytte makta fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne. Det er ikke vi interessert i, sier arbeidspolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap).

Mandag skrev Dagsavisen at de fire borgerlige partiene er kommet et langt skritt på vei når det gjelder å meisle ut en felles arbeidspolitikk, som kan bli en realitet dersom de vinner valget i 2013. Blant annet er de enige om å endre regelverket for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, gi større mulighet til å forhandle fram arbeidstidsavtaler lokalt, og åpne for flere midlertidige ansettelser.

 

- Gammeldags

Det vil gjøre arbeidslivet verre for veldig mange, mener Trettebergstuen. Hun viser til at Venstre senest i budsjettrunden foreslo kutt i sykelønnsordningen, og at Frp, Høyre og KrF stemmer mot tiltak hun mener er viktige mot sosial dumping, som regionale verneombud og solidaransvar.

- De er også mot et krafttak mot ufrivillig deltid. Jeg vil ikke si at dette er en moderne politikk, men en gammeldags, sier hun.

- Det er det Høyre ønsker gjennom å bruke mer midlertidige ansettelser?

- Det finnes ingen eksempler fra noen land som viser at man får flere faste ansettelser dersom man har mer midlertidige ansettelser, sier hun.

 

- Ingen bremsekloss

LO-leder Roar Flåthen registrerer at de borgerlige partiene «febrilsk forsøker å samle seg på en felles politisk plattform». Han mener det er bra at det er interesse for arbeidslivspolitikk, men mener signalene som gis er urovekkende. Og de borgerlige har en dårlig historie, mener han.

- De borgerliges ønske om mer lokal makt vil i realiteten bety å endre maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver til arbeidsgivers fordel, mener han.

Han blir provosert over at de borgerlige framstiller fagbevegelsen som en gammeldags bremsekloss, og understreker at noe fleksibilitet er bra og nødvendig. Det gir også dagens arbeidsmiljølov rom for, mener han.

- Men det kan ikke bli sånn at alle ordningene skal endres fordi vi har en del arbeidsinnvandrere som vil jobbe veldig mye i en kort periode. Ordningene må også ivareta folk på en måte som gjør at de kan å ha en familie og være en del av samfunnet rundt seg, sier han.

hannah.gitmark@dagsavisen.no