Annonse
Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener avtalen med Nederland er nødvendig.

Advarer mot avvikling av fengselsavtale

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener Norge trenger fengselsavtalen med Nederland for å unngå soningskø, og advarer mot Aps avviklingsiver.

Annonse
Innenriks

 

Som Dagsavisen skrev onsdag vil Arbeiderpartiet si opp leieavtalen på fengselsplasser i Nederland. I utkastet til nytt partiprogram skriver programkomiteen at de vil avvikle ordningen med leie av soningsplasser i utlandet, og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.

Som følge av for få soningsplasser i Norge, har norske myndigheter leid fengselsplasser i Norgerhaven i byen Veenhuizen, nord i Nederland med kapasitet på 242 plasser.

– Vi ville aldri inngått en slik avtale. Når vi kommer i regjeringen vil vi ønske å avvikle den, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet.

Les også: Når fangene sendes til Nederland

Justis- og beredskapsdepartementet presiserer at leieavtalen for Norgerhaven fengsel ble inngått for tre år fra 1. september 2015. Uten en forlengelse vil leieavtalen utgå 1. september 2018.

– Det er vanskelig å ta Ap på alvor. Å avvikle avtalen vil være som å legge inn en søknad om økt soningskø igjen, slik det var da vi overtok i 2013. Det vil jeg sterkt fraråde, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Dagsavisen.

Justis- og beredskapsdepartementet presiser at leieavtalen for Norgerhaven fengsel ble inngått for tre år fra 1. september 2015. Uten en forlengelse vil leieavtalen utgå 1. september 2018. Avtalen kan forlenges utover 2018 med et år av gangen, i inntil to år. Lovbestemmelsen som regulerer mulighetene for å leie fengsel i utlandet oppheves.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarer

Men Norge bør leie fram til 2020, som det er adgang til avtalen, mener justisministeren.

– Det tar tid å planlegge og bygge fengsler. Vi utvider kapasiteten i Norge, men tilsvarende antall plasser vil ikke være etablert innen 1. september 2018. En avvikling av Norgerhaven fengsel ved utløpstidspunktet vil medføre betydelige konsekvenser for soningskøen, overholdelse av 48-timersregelen for politiarrest og arbeid med vedlikehold for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet ved flere norske fengsler, hevder Amundsen.

Les også: – Brudd på våre verdier

Redusert kø

Han peker på at både soningskøen og antall innsatte som har sittet i politiarrest utover 48 timer har blitt kraftig redusert etter benyttelsen av Norgerhaven fengsel.

– I 2016 har det for første gang vært svært få innsatte i politiarrest som ikke har blitt overført til fengsel innen fastsatte frister på grunn av manglende fengselskapasitet. Dersom kapasiteten i Norgerhaven fengsel avvikles før tilsvarende kapasitet er etablert, vil utfordringene med både soningskø og opphold i politiarrest utover lovbestemt frist, komme tilbake innen kort tid, mener justisministeren.

Annonse