Politioverbetjent i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen (t.v), Kripos-sjef Ketil Haukaas og Lena Reif, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos under pressekonferansen der det ble opplyst at 73 personer er siktet etter politiaksjonen mot spredning av materiale med seksuelle overgrep mot barn. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

73 siktet i aksjon mot overgrepsbilder

OPERASJON SHARE: En landsomfattende politiaksjon har avdekket omfattende deling av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. I en sak alene fant politiet 600.000 bilder de mener er straffbare.

73 personer er pågrepet eller avhørt. 44 har erkjent straffskyld, mens noen har innrømmet de faktiske forhold, men ikke erkjent straffskyld, opplyser prosjektleder Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

– Datamengden i beslagene er formidabel. Vi har en kjempejobb foran oss, sier Ludvigsen.

Det er til nå gjort 30 vitneavhør, blant annet av familiemedlemmer til dem som er pågrepet. Det er tatt beslag i 173 datamaskiner.

Alle politidistrikt

Kripos-aksjonen har fått navnet Operasjon Share, og personer er pågrepet i alle landets 27 politidistrikter. Det er de siste dagene aksjonert mot 68 adresser over hele landet.

– Overgrep mot barn er et enormt samfunnsproblem. Å beskytte barn mot overgrep er noe av det aller viktigste vi kan gjøre. De som deler bilder og film som viser overgrep mot barn skal vite at de risikerer å bli tatt – både i aksjoner som dette og gjennom daglig politiarbeid, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Den landsomfattende aksjonen har hatt som mål å hindre distribusjon av overgrepsmateriale og avdekke fysiske overgrep mot barn. Aksjonen har rettet seg mot overgrepsmateriale på fildelingsnettverket «eDonkey2000». Ludvigsen sier at det finnes flere andre store nettverk som politiet kan undersøke neste gang de aksjonerer.

Kripos understreker at de så langt ikke har informasjon om fysiske overgrep i de 68 sakene, men i første omgang filmer og video som i seg selv er et overgrep.

– Men vi er helt i den innledende fasen av etterforskningen. Statistikken viser at cirka 30 prosent av dem som er mistenkt eller domfelt for å være i besittelse av overgrepsmateriale, selv begår overgrep, sa Lena Reif, leder for seksjon for seksuallovbrudd Kripos, på pressekonferansen.

– Grove overgrep

Materialet som er avdekket så langt i den omfattende aksjonen er av svært grov karakter og i strid med straffelovens paragraf 204 a, opplyser Kripos. De har i aksjonen prioritert å etterforske saker der det er delt mange filer, der noen i husstanden tidligere er domfelt for seksuelle overgrep og der personer i husstanden har «tilgang til barn», enten egne eller gjennom sitt arbeid.

De 68 sakene som nå er under etterforskning ligger påtalemessig under det politidistriktet der beslagene er foretatt. Fleste saker er det i Oslo og Rogaland, som har seks saker hver, mens Østfinnmark og Agder har fem.

Ressurser

– Det er veldig bra at politiet har gjennomført denne aksjonen. Gitt at det er norske barn som blir identifisert på filmene, er det viktig at de får den hjelpen de trenger, sier Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna.

Hun viser til at mange barnevernkontorer i dag allerede sliter med kapasiteten og ikke har nok ressurser til å følge opp overgrepssaker.

– Derfor er det viktig at de tilføres ekstra ressurser og får den kompetanse som kreves, sier Raanes til NTB.

Hun håper også aksjonen kan gi et signal til norske menn om å holde seg unna overgrepsbilder.

– I det de trykker på nedlastingsknappen er de en del av overgrepet. Overgrepsbilder på nett er grov kriminalitet, og både de som tar bildene og de som kikker på dem bidrar til at overgrep skjer, sier Raanes. (NTB)