700 sjøfolk kan miste jobben

Etter et møte med sjømannsforbundene og rederiforbundene, bestemte i dag næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Color Line skal få lov til å flagge ut de to Kiel-ferjene.

 

«Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015», heter det i departementets pressemelding. Color Lines to passasjerskip til Kiel blir derfor overført til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dermed kan norske sjøfolk bli erstattet av rimeligere utenlandske ansatte.

–  Dagens beslutning av regjeringen, basert på en tilrådning fra fartsområdeutvalget fra 2014, er helt ubegripelig. Color Line har fått det som de har bedt om i form av utvidet refusjonsordning uten tak. Derfor mener jeg at Color Line ikke bør benytte seg av den muligheten som regjeringa åpner for, men heller gå i dialog med sine ansatte for å sikre en fremtid for et sunt selskap som allerede har en god økonomi, sier Johnny Hansen, Leder Norsk Sjømannsforbund

Kan ansette utenlandsk mannskap

Som Dagsavisen har omtalt i flere saker, har regjeringen i over ett år ønsket å gjøre om på regelverket slik at Color Line kan registrere de to Kiel-ferjene i det norske internasjonale skipsregisteret. Det innebærer at selskapet får anledning til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår. Tidligere har det vært et krav om at passasjerskip som går i fast rute mellom en norsk og en utenlandsk havn, eller mellom nordiske land, ikke kan være internasjonalt registrert. Kravet ble innført for å beskytte norske arbeidsplasser.

Les også:Taper 400 millioner på å la Color Line flagge ut

700 kan miste jobben

I en pressemelding viser Isaksen til Color Lines tidligere advarsler om å flytte virksomheten til Danmark på grunn av høye norske lønninger, og at 2.500 arbeidsplasser i så fall hadde blitt borte.

– Myndighetene bestemmer ikke hvor rederier flagger sine skip. Regjeringens maritime politikk har styrket rammevilkårene for skipsfarten, og vi mener betingelsene for utenriksferger i NOR (norsk skipsregister, journ.anm.) er gode, sier Røe Isaksen.

–  Veldig skuffet over regjeringen som velger å kjøre igjennom denne endringen, uten å ta hensyn til alt materialet vi har presenter for NFD og Regjeringen. Hverken samfunnsøkonomisk analyse eller virkningen av en slik utflagging for Nordiske sjøfolk er ivaretatt. Beslutningen er på ideologisk grunnlag som koster 700 sjøfolk og deres familier jobben, sier Ronny Øksnes, HTV Norsk Sjømannsforbund, Color Line.