MS «Kongen» er den eneste båten som kjører til og fra Nesodden på søndager. Nå kan mannskapet bli tatt ut i streik.

35.000 kan tas ut i streik fra søndag

Pendlere og andre trafikanter må belage seg på lange køer og kronglete reiseruter dersom LO, YS og NHO ikke kommer til enighet hos riksmekleren.

 

Av Marie De Rosa og NTB

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO.

For den jevne forbruker vil nok de første konsekvensene merkes på transport. Reisende til og fra Nesodden er blant dem som vil kjenne virkningene av en storstreik.

Beate Bodager bor på Nesodden og pendler hver dag til jobben på Lysaker i Oslo, og er derfor helt avhengig av at båten går når den skal.

– For meg er det et kjempeproblem dersom det blir streik. Da må jeg i så fall flytte inn hos søsteren min i Oslo, sier Bodager.

Heller ikke Nesodden-beboer Martine Løkholm er særlig begeistret over tanken på å skulle bytte ut båten med buss eller bil for å komme seg til jobben i Oslo.

– Jeg ville slitt med å komme meg på jobb. Det finnes ikke så mange andre alternativer enn båten. Da måtte jeg tatt bilen i stedet, og det frister ikke så veldig, sier Løkholm.

Dagsavisen mener: Sliternes pensjon må sikres

Slunkne matbutikker

Forskningsleder Kristin Alsos ved Fafo forteller at det er tatt ut en del ferjesamband og også busser blant annet i Oslo, Stavanger og Sandnes. Også noe langtransport kan rammes.

– På lengre sikt vil det merkes på leveranser til butikkene at så mange er tatt ut i matvareindustrien. Streik innen renhold vil også på sikt kunne ramme andre bransjer indirekte, sier Alsos til NTB.

AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt når meklingen starter onsdag. Partene har frist til midnatt lørdag 7. april for å komme til enighet. Hvis ikke, vil rundt 35.000 LO- og YS-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra søndag.

Alsos tør ikke tippe hvor stor risikoen er for en streik. Følgene kan imidlertid bli store: Over 200.000 ansatte i en rekke bransjer kan bli tatt ut av arbeid hvis streiken trappes opp. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor på 18 år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen båt søndager

Én av de tre Nesodden-båtene, MS «Kongen», er satt opp på streikelista til LO. Det er også denne båten som har flest avganger til Nesodden gjennom døgnet.

– Passasjerene vil merke at det blir helt stopp på søndager, og at det er avganger hver time i stedet for hver halvtime på lørdager. I tillegg mister de den første turen om morgenen i hverdager og på lørdager, forklarer kaptein Morten Berg på MS «Kongen».

Ifølge Berg tar båten imot 2–300 passasjerer per tur i hverdagene. Mange av dem er pendlere.

Tross utsiktene til trafikkstans og frustrerte passasjerer, forteller kaptein Berg at streikeviljen er til stede blant de fem faste ansatte på MS «Kongen».

– Det er viktig at vi organiserer oss og engasjerer oss. Vi er en del av systemet, så blir vi tatt ut, så støtter vi det, sier Berg.

LO: – Krevende

Hvor bredt en eventuell streik vil favne, avhenger av hvilket tema det blir konflikt på. LO varsler for eksempel at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenstkomsten. Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut. Lista over LO-bedrifter som tas ut i streik er 40 sider lang.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling, men vi har krevende tema på bordet, derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les også: Mange nøtter å knekke for å unngå storstreik i april

Bussjåfører

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av 6.000 medlemmer tilknyttet forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Blant annet tar YS ut 1.300 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag om det ikke blir enighet.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

Ikke ramme for mye

Alsos påpeker at uttaket vitner om at LO og YS vil unngå å ramme for hardt, da streik som medfører fare for liv og helse kan avbrytes av myndighetene og ende med tvungen lønnsnemnd.

– Det er for eksempel i første omgang ikke tatt ut noen innen produksjon av olje og gass off shore, noe som potensielt kan ramme økonomien kraftig, sier hun.

Utfordringen for forbundene er å få til et uttak som rammer arbeidsgiver hardt. Blant matvareprodusentene er det for eksempel ikke fare for liv og helse om produksjon av is-, sjokolade- og bryggerivarer stopper opp en periode, men det kan ramme arbeidsgivers økonomi, særlig hvis streiken holder på fram mot 17. mai.

Les også: 18 år siden forrige storstreik: LO-ledelsen dro utenlands. Da sa medlemmene nei til resultatet de hadde meklet fram.