Det har vært 15 ran av og med ungdom i Oslo i helgen. Simren Kaur (19) fra Bjørndal er skremt.

15 overfallsran 
i Oslo på én helg

FLERE STEDER I BYEN: Oslo ble rammet av en ransbølge denne helgen. Politiet er bekymret over den brutale 
utførelsen.

Det var en eksplosjon i antallet overfallsran i Oslo denne helgen. Politiet mistenker at flere av ranene er begått av de samme gjerningsmennene over en kort tidsperiode. Flere av ranene det er rapportert om, skal ha skjedd i dagslys, som ved Årvoll, der en 15 år gammel gutt skal ha blitt overfalt av fire 16 år gamle gutter lørdag ettermiddag.

Fellesnevneren ved ranene er at flesteparten av både ofrene og gjerningsmennene skal være under 18 år og at mange av overfallene er begått på særdeles brutale måter, ifølge politiet.

 

Bekymret

I Stovner politidistrikt alene er det meldt om fire overfallsran, der alle ofrene var under 18 år. De fire ranene skal ha blitt utført i løpet av bare noen timer på fredagskvelden. Politiet mistenker at to gutter på samme alder står bak alle fire. John Roger Lund er stasjonssjef ved Stovner politidistrikt og reagerer sterkt på utførelsen av ranene.

- I ett av tilfellene ble offeret angrepet bakfra. Da han så klarte å yte motstand, fikk han en kniv på strupen av den andre raneren, sier Lund.

De to guttene er fortsatt ikke pågrepet.

 

Hører om mange ran

På T-banens linje 3 sitter Aysha Abbas (19) fra Lindeberg og Simren Kaur (19) fra Bjørndal. De synes oppslagene om ungdomsranene er skremmende.

- Det er klart man kan føle seg utrygg. Jeg får som oftest mamma eller pappa til å hente meg når jeg er ferdig på jobb på kvelden, sier Kaur.

Jentene skulle gjerne ha sett mer synlig politi og natteravner i områdene de ferdes i.

- Vi har et ordtak som sier at pizzabudet kommer raskere enn politiet, legger Abbas til.

Amalie Kinge (18) fra Tøyen går på Manglerud videregående skole og sier hun hører om ran begått av jevnaldrende støtt og stadig.

- Jeg kjenner en fyr som ble knivranet for mobilen sin, men jeg hører mye oftere om personer som raner andre, sier hun.

 

Store konsekvenser

Da Oslo politidistrikt i juli presenterte halvtårstallene for kriminalitet i hovedstaden, kunne de slå fast at ran begått av umyndige personer økte med 30 prosent fra 2012. Økningen skyldtes i stor grad ranene begått i Stovner politidistrikt.

Lund opplever selv at ungdomsranene i distriktet påfører ofrene store traumer.

- Mange av ungdommene får angst for å bevege seg ute, ta buss til trening og generelt fungere sosialt, sier han.

Stasjonssjefen mener at de unge gjerningsmennene vil fortsette å begå ran dersom det ikke får konsekvenser.

- Vi erfarer at terskelen for å begå slike brutale ran bare blir lavere og lavere dersom gjerningsmennene ikke opplever skikkelige konsekvenser, sier han.

 

Prøveprosjekt

Gjennom «Trygghetsprogrammet», har Manglerud politidistrikt lyktes i stor grad med forebygging av ungdomsran. Nå skal alle politidistriktene i Oslo innføre programmet som et prøveprosjekt i tida framover. Lund er entusiastisk til ideen.

- Hvert offer skal få en trygghetskontakt i kommunen, det være seg en politimann, helsesøster eller miljøarbeider, sier han, og legger til:

- Det er gjennom oppfølging vi skal løse denne problematikken.

samfunn@dagsavisen.no