132 kommuner vil være uten KrF-liste i høstens kommunevalg

Kristelig Folkeparti stiller lister i 224 kommuner ved høstens kommunevalg, mot 292 ved forrige kommunevalg i 2015.

Av: Thomas Vermes/ABC Nyheter

Dermed blir det 23,3 prosent færre KrF-lister ved kommunevalget 9. september. På den andre siden er KrF med på sju felleslister, får ABC Nyheter oppgitt hos partiet.

Men i vurdering av tallet må det også tas hensyn til at antall kommuner blir redusert fra 422 til 356, en reduksjon på 15,6 prosent, ved årets kommunevalg.

132 kommuner blir uten KrF-liste i år, mot 130 i 2015.

Les saken: KrF-veteraner fyller opp listene

– Jeg skulle gjerne sett at det var KrF-lister i enda flere kommuner, men samtidig har vi mange flotte og engasjerte listekandidater som ønsker å gjøre en jobb for KrF rundt om i Norge, skriver fungerende partileder Olaug Bollestad i en kommentar til ABC Nyheter.

– Dekningsgraden vår går noe ned, men vi stiller fortsatt lister i om lag 64 prosent av kommunene i Norge, mot 69 prosent i 2015, opplyser hun.

– En krevende høst

Tallene framkommer etter den intense interne partidebatten om KrF skulle forlate sin opposisjonsrolle eller gå i regjeringssamarbeid enten med Arbeiderpartiet eller Solberg-regjeringen.

Les også: Høybråten om KrFs veivalg: En tung høst

Det endte som kjent med det siste, og Bollestad som kjempet for det, er nå landbruks- og matminister.

– Vi har vært gjennom en krevende høst i partiet, men jeg er takknemlig for alle dyktige og motiverte KrF-ere som nå har sagt seg villig til å stå på for familier, eldre og frivillighet i gode og levende lokalsamfunn over hele landet, bemerker Bollestad.

Les også: – Bollestads pelsdyrforslag raserer liv

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter