Lærar, troende kristen og og medlem av Sosialistisk Venstreparti

Ingvald Straume

7 innlegg

Innhold fra Ingvald Straume