Stortingsrepresentant, asyl- og innvandringspolitisk talsperson for Høyre

Ingjerd Schou

9 innlegg

Følg meg
Facebook

Innhold fra Ingjerd Schou