52 treff for "ina-lindahl-nyrud"

Utvidet taushetsplikt for Koronakommisjonen vil føre til at befolkningen nektes alminnelig åpenhet.

Regjeringens forslag til ny lov om Etterretningstjenesten ivaretar ikke journalisters vern om anonyme kilder godt nok.

EOS-utvalget skal kontrollere at etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene ikke «utilbørlig skader samfunnets interesser» - men hva betyr egentlig det?

Journalisters kildevern er en viktig menneskerettighet. Likevel har norsk lovgiver vært usedvanlig tilbakeholden med å sikre en god beskyttelse av konfidensialitet når politiet stadig får nye tvangsmidler.

Demonstrasjonene i USA er et opprør mot mer enn det tragiske drapet på Floyd, skriver Sondre Lindahl.

I bakgrunnen ligger en lang tradisjon i USA for å drepe statsledere, skriver Sondre Lindahl.

Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund mener det blir feil å gi kontantstøtten skylda for at minoritetsmødre velger å være hjemme med barna fremfor å jobbe.

DEBATT: Utvidet taushetsplikt for Koronakommisjonen vil føre til at befolkningen nektes alminnelig åpenhet, skriver Ina Lindahl Nyrud.

Hva er egentlig Oslo som miljøhovedstad?