Hva er ConnectID?

ConnectID benyttes av Dagsavisen slik at du kan logge deg inn på våre digitale tjenester og for å gjøre endringer på sitt abonnement via Min Side. 

Brukervilkårene regulerer din bruk av Mediaconnects brukerplattform for innlogging og betaling.

Bruk av tjenesten forutsetter at du aksepterer brukervilkårene i sin helhet (brukeravtale). Ved å registrere en bruker tilknyttet denne tjenesten aksepterer du brukeravtalen i sin helhet. Brukervilkårene vil bli oppdatert uten at dette blir varslet særskilt.

I forbindelse med produkter og innholdstjenester du kan få tilgang til gjennom innloggingstjenesten gjelder særskilte vilkår (abonnementsvilkår) for disse som supplement. Ved eventuelle motstridigheter mellom disse vilkårene, går vilkår for innholdstjenester og produkter foran vilkårene til innloggingstjenesten.

Vilkår:

 • I forbindelse med bruk av tjenesten vil du bli bedt om å registrere informasjon om deg selv. Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering skal være korrekt.

 • Kun personer over 18 kan registrere seg som bruker av tjenesten.

 • Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering skal være korrekt.

 • Du er selv ansvarlig for trygg oppbevaring av brukernavn og passord. Brukerkontoen er personlig, og du skal ikke oppgi innloggingsinformasjonen til andre. Dersom du har behov for å endre passord til tjenesten kan dette gjøres via innloggingssidene.

 • Du er ansvarlig for den aktivitet som skjer på din brukerkonto og at denne er i henhold til norsk lov.

 • I forbindelse med for eksempel vedlikehold kan innloggingstjenesten være nede. Mediaconnect vil da bestrebe å gi informasjon til bruker i forbindelse med dette, men har uansett ikke ansvar for eventuelle konsekvenser dette kan ha for bruker.

 • Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering behandles fortrolig. Følgende personopplysninger lagres hos Mediaconnect AS:

  • E-post

  • Mobilnummer

  • Fornavn og etternavn

  • Adresse

  • Passord

 • Vi lagrer informasjon om dine kjøp og betalinger. Dette vil være informasjon som vi har behov for i forbindelse med for eksempel abonnementsprodukter og fornyelse av disse.

 • I forbindelse med i forbindelse med kjøp som gjøres med din brukerkonto, vil kredittkortinformasjon lagres sikkert og kryptert hos vår 3. parts leverandør DIBS.

 • Vi kan dele informasjon med tredjepart. Dette vil være informasjon som denne part er avhengig av å yte kundeservice og administrere kundeforholdet. Som for eksempel adresseinformasjon for levering av avis.

 • Brukeravtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.