1035 treff for "hermund-l-kjernli"

– Snakk med kommunen for å få tilgang på vann, skaff noen gode slanger og en solid dugnadsgjeng, er oppskriften fra Bjørn Røang, som har årelang erfaring med å legge til rette for lek og moro på isen i nærmiljøet sitt.

Fredrikstad bibliotek skuffer på med nok en ny løsning for å gjøre lånetilbudet sitt mer tilgjengelig. Nå oppfordrer de brukerne til å sende inn sine bokpreferanser, og i retur kan man plukke opp en fiks ferdig pakke på fem bøker.

Pandemien har satt sitt preg også på 2021-utgaven av Fredrikstad biblioteks leseutfordring. Etter å ha reist først jorda rundt og så i tid, oppfordres de leseglade i år til å tråle seg gjennom litteratur fra alle de elleve nye norske fylkene – med Østfold som selvskreven bonus.

De friske midlene til skolen i Gamlebyen – som utdanner gullsmeder, skomakere og båtbyggere – skal brukes til å dekke material- og utstyrskostnader.

Lederen for teknisk utvalg lover at kommunen ikke skal være vrange dersom flere lokalsamfunn ønsker å skape egne arenaer for isaktivitet. – Den skøyteisen som finnes rundt om i Fredrikstad nå, er takket være stor innsats fra innbyggerne selv, fastslår hun.

Som et ledd i kommunens satsing på mer klimavennlige energiløsninger, skal det nå legges solcellepaneler på takene ved to av distriktets barneskoler. Planene er at anleggene skal være i drift allerede før sommeren i år.

Ryddearbeidet er allerede godt i gang, men det haster.

Lederen for Norsk Folkehjelp Fredrikstad tildeles 2020-utgaven av den lokale fredsprisen. – For oss som holder på litt i det stille er det veldig hyggelig å få denne oppmerksomheten, sier vinneren selv, tydelig rørt.

Bibliotekets utlånsordning for kunst utvides med seks nye kunstverk fra lokale navn.

Klubben opplyser at de etter langvarig dialog har besluttet å avslutte samarbeidet med hovedtreneren når kontrakten hans går ut. – Men det er ingen dramatikk rundt dette, sier styreleder Monique Blystad.