Reportasje

– Gatelagene fungerer avstigmatiserende

Flere sentrale aktører på rusfeltet stiller helhjertet opp som heiagjeng for prosjektet som gir personer med utfordringer rundt både avhengighet og psykiske vansker et viktig dytt på veien mot en mer normal hverdag.

Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Kenneth Arctander Johansen.

– Vi i Kirkens Bymisjon heier på gatefotballen! Vi er tilhengere av inkluderende fellesskap og vet at gatelagene landet over har betydd og betyr mye for mange, uttaler assisterende generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon til Dagsavisen.

Og han er bare én av flere representanter for aktører som jobber opp mot mennesker med rusutfordringer som har bitt seg merke i effekten gatelagenes inntreden har hatt for svært mange i denne samfunnsgrupperingen.

Gir muligheter

Daglig leder Kenneth Arctander Johansen i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, mener det nå ti år gamle prosjektet passer godt inn i mangfoldet av tilbud som trengs.

– Det har for det første hatt stor betydning for de menneskene som deltar eller har deltatt, men også med tanke på å vise hvor mye man kan få til gjennom aktivitet, inkludering, respekt og anerkjennelse, fastslår Arctander Johansen.

– Historisk sett har det vært et elendighetsperspektiv og en ekskluderende straffepolitikk rundt rus, og da er det veldig viktig med tiltak som i stedet gir folk muligheter, legger han til.

Ifølge RIO-lederen er Fotballstiftelsen en av mange aktører de har et godt samarbeid med, og han roser dem for måten tilbudet har gått fra ett enkelt lag i Fredrikstad til å i dag favne alle landets fylker.

– Gatelagene er et tilbud som fungerer avstigmatiserende, og særlig for personer som har hatt en etablert rusavhengighet og samtidig har slitt på andre områder i livet. Det viser at når folk får delta, utfolde seg og mestre så kan man få til veldig mye, og at det bor store ressurser også hos folk med rusutfordringer, sier Arctander Johansen.

Selma Huth, virksomhetsleder for Blå Kors Steg for Steg Fredrikstad.

Lagfølelsen

Og han får støtte fra virksomhetsleder Selma Huth ved Blå Kors Steg for Steg Fredrikstad, som hjelper folk med rus- og psykiske utfordringer med å utarbeide sitt eget individuelle rehabiliteringstilbud.

– Det som er så fint med gatelagene er den muligheten man har til å møte opp et sted der man kan få hjelp til å bygge nye strukturer i livet, men også at man får spille på et lag og være en del av noe positivt. Jeg vet også at gatelaget her i Fredrikstad, og sikkert andre steder også, har veldig engasjerte trenere, noe som er veldig viktig for alle dem som deltar, sier hun.

Noe av det som imponerer Huth aller mest er måten gatelagene evner å skape et viktig fellesskap både for dem som i perioder møter en vegg eller faller fra, og de som er igjen.

– De aller fleste vil ha prosesser med tilbakefall, men det at man da vet at noen står der og tar imot med åpne armer når man ønsker seg tilbake er kjempeviktig. Noen trenger kanskje to runder til, andre ti, før man er klar for å bli rusfri, men man mister ikke muligheten til å være med av den grunn. Det viser at de kan være romslige, og det er det jeg mener med lavterskel, at tilbudet alltid er der og ikke er noe man mister når man går på en smell, utdyper hun.

Springbrett

Samtidig roser hun Fotballstiftelsen for resultatene de kan vise til med tanke på å ta steget videre til arbeid eller utdanning.

– Hvis man skal klare å leve et meningsfylt rusfritt liv er man nødt til å få på plass hverdagskompetansen og bygge sosiale nettverk, og det gjør man også gjennom å komme ut i jobb eller skole. Det at gatelaget kan være et springbrett for det, er kjempebra, sier Huth.

Også Kenneth Arctander Johansen i RIO peker på det å ha en arbeids- eller skoleplass å gå til som sentrale elementer, men er ikke overrasket over det gatelagene har fått til på dette området.

– Vi må huske på rusavhengige ikke er verken dårligere eller mindre ressurssterke enn andre – de har bare et rusproblem, akkurat som andre kan ha problemer med selvskading, overspising, depresjoner og så videre. Det handler mer om at strukturer i samfunnet har bidratt til å opprettholde utenforskap. Prosjekter som dette viser at man kan komme langt dersom lokalsamfunn, idrettslag og næringsliv har en åpen og inkluderende holdning, avslutter han.