Portrett

Viggo Kristiansens varme forsvarer

Arvid Sjødins blågrå øyne gnistrer tidvis. Han forventer og krever at Viggo Kristiansen raskt kommer ut av Ila fengsel som fri mann.