Portrett

Viggo Kristiansens varme forsvarer

Arvid Sjødin er forsvareren til både Birgitte Tengs’ fetter og Viggo Kristiansen. I dette portrettet fra april i år forteller han om kampen for frifinnelse av de to.

d