Portrett

Hjerterå

Dette er et forsøk på å bli kjent med en katastrofetenkende, introvert visesanger fra flatbygda på Hedmarken.