Helg

Folkeopprøreren

Anja Cecilie Solvik (44) startet Bunadsgeriljaen for å redde fødeavdelingen i Kristiansund. Nå leder hun en folkehær som teller langt flere enn Høyre og Frps medlemsmasse til sammen.

Hvem: Anja Cecilie Solvik (44) 

Hvorfor: Leder den frivillige foreningen Bunadsgeriljaen med nærmere 60.000 medlemmer på Facebook. 

Hva i alle dager skjedde etter at du poserte i bunad og flekset muskler for å redde fødeavdelingen på Nordmøre på Facebook 1. april?

– Kravet om god og tilgjengelig fødselsomsorg der norske kvinner bor og vil føde, spredde seg som ild i tørt gress til hele landet. Alle vil ha et nært og trygt fødetilbud når fødselen nærmer seg. Kvinner skal slippe å legge seg inn på hotell fordi de ikke tar sjansen på å bo hjemme, måtte tigge for å komme inn på fødeavdelingen eller ende opp med å føde i en taxi på vei til sykehuset. Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at hun vil ha opp fødselstallene her i landet. Da må hun vise det i praktisk politikk. Ellers må vi finne andre politikere som vil handle og lytte til folket.

Hvorfor trakk du i feststakken for å få fram budskapet?

– Jeg var på vei til en dåp og tenkte at det var et bra stunt. Bunaden viser hvem du er, hvor du kommer fra og kjærligheten til hjemplassen. Det er et sterkt symbol.

Les også: Fødende med lang reisevei kan miste jordmor-hjelp: – Uholdbar situasjon 

Hvordan oppsto engasjementet ditt?

– Som bildekunstner skrev jeg i 2014 et innlegg i Tidens Krav der jeg ba politikerne om ikke å se seg blinde på kostbare kulturhus mens akutten og fødeavdelingen i Kristiansund var truet av nedleggelse. For å motivere de ansatte på føden til å fortsette kampen, donerte jeg to bilder til dem. Når det nå ble snakk om sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, kontaktet de meg for å spørre om hva de skulle gjøre med bildene som var boltet fast i veggen og ikke skulle reise over fjellet. Situasjonen og saken gjorde meg fly forbannet.

Du har selv to barn på 16 og 23 år. Hva er din fødselshistorie?

– Jeg har født to barn på Bærum sykehus, og var bare 23 år da jeg fikk førstemann. Jeg var utrolig usikker og slet med ammingen. Omsorgen jeg ble møtt med var formidabel. Hver morgen ble jeg vekket til verdens beste havresuppe av ansatte med god tid og bøtter av kunnskap. Jeg følte meg så enormt trygg og ivaretatt, og fikk ligge på barsel så lenge jeg trengte. Fem døgn med førstemann, tre med nummer to. Jeg gråt mye, men det var rom for alt. Slik skulle alle bli møtt.

Saken fortsetter under bildet. 

Anja Cecilie Solvik. "Gerilja"-leder. «Bunadsgeriljaen» Stortinget.

Anja Cecilie Solvik leder den frivillige foreningen Bunadsgeriljaen, som på kort tid har fått nesten 60.000 medlemmer. Foto: Mimsy Møller 

Mange kvinner føler seg avvist når de kontakter fødeavdelingen og fødselen er nært forestående. Vil du gå så langt som å si at vi har en kvinne- og barnefiendtlig fødselspolitikk her i landet?

– Ja, det mener jeg at vi har. Kvinnehelse blir gang på gang salderingspost i det statlige helsetilbudet. Fødetilbud og god fødselsomsorg er under press over alt – også i Oslo der man vil flytte 10.000 fødsler til Aker sykehus mens intensivavdelingen for de sykeste nyfødte skal ligge på Gaustad. Nye store, sentrale enheter bygger for få barselplasser. De kalkulerer med at kvinnene skal være effektive «fødemaskiner» som reiser hjem kort tid etter fødsel. På Nordmøre tror de at de skal spare 17 millioner kroner ved å slå sammen to fødeavdelinger. At reiseveien innebærer betydelig økt risiko for mor og barn er fullstendig underordnet.

Les også: Ap og SV: – Kvinner får ikke tilbudet de har krav på

Av det samlede fødselstallet her i landet er andelen uplanlagte fødsler utenfor operative fødeavdelinger nær doblet siden 2004. Hva tenker du om det?

– Jeg kjenner meg sint på vegne av kvinner i distriktene som ikke får en fullverdig og trygg fødselsomsorg. I dag er det 336 uplanlagte fødsler utenfor sykehus årlig. Den dokumenterte risikoen dette medfører betyr over tid at liv vil gå tapt i transport. Hvis vi har en helseminister som er fornøyd med det, har vi et problem. Vi vil ha en nær og god fødselsomsorg når vi skal føde unger i dette landet. Kvinner skal ha en seng å føde i og tilgang på kyndig fødselshjelp med lege og gynekolog tilgjengelig. Denne saken handler om mer enn å redde noen fødeavdelinger. Det handler om en fødselsomsorg som er redusert til et minimum Norge rundt.

Har kvinner vært for tålmodige og «flinke piker» for lenge?

– Ja. De tusenvis av bidragene, historiene, bildene, innleggene og videosnuttene vi har fått inn til Bunadsgeriljaens Facebook-side, viser det. Mange har vært sinte lenge, men kjent på en maktesløshet når vedtak og beslutninger tres nedover hodet på dem. Bunadsgeriljaen er blitt et redskap der handlingslammelse snus til handlekraft. Det er utrolig sterkt å se hvordan kvinner mobiliserer sammen. Bunader, samedrakter og kvinner i andre lands nasjonaldrakter symboliserer at vi alle er kvinner som føder barn og krever å gjøre det i trygge omgivelser uansett hvor i verden vi lever. Folk har begynt å snakke om fødslene sine. Noen forteller om god hjelp, andre om traumatiske opplevelser mens de var på sitt mest sårbare. Fedre deler sine opplevelser av hvordan et normalt forløp plutselig ble veldig dramatisk, og der de selv trengte noen å lene seg på. Å føde er ikke bare noe vi gjør. Det er det største som skjer i livet vårt.

Les også: Hun var døden nær 16 ganger. Nå skriver hun om hva det vil si å leve (+)

Hva drømmer du om?

– At vi skal redde fødeavdelingen i Kristiansund for evig og alltid, og at alle kvinner i hele Norges land skal ha maksimum én times reisevei fra der de bor til nærmeste fødeavdeling med akuttfunksjon. Følgetjenesten der en jordmor reiser med deg, kan aldri erstatte en fullverdig fødeavdeling. Jeg har hele tida ledet med hjertet og fulgt intuisjonen min. Jeg tror vi vil ha 100.000 medlemmer på Facebook før mai er omme. Dette er en folkebevegelse. Jeg er sikker på at det vil føre til endring. Vi har allerede lest om oss selv i en engelsk avis. Fødselsomsorg er på agendaen verden over i en eller annen form. I land som Libanon og Syria tar opp mot 80 prosent av kvinnene keisersnitt. Ikke fordi de selv ønsker det, men fordi helsetilbudet i landet ligger nede. Mangelen på jordmødre og muligheten til en normal fødsel er akutt. Løsningen blir et knivsnitt mange leger lett kan lære seg og utføre. Slik skal det ikke være.

Nyeste fra Dagsavisen.no: