Helg

Ville bare snakke litt om olje og klima

Aps miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide skulle bare si det må gå an å ha en debatt om oljepolitikk. Da fikk han høre det.

«Vi kan ikke frede oljepolitikken», sa du i et intervju med Klassekampen, der du blant annet problematiserte leterefusjonsordningen. Jo, det skal vi, svarte din partileder Jonas Gahr Støre, som ikke brukte mange timer på å rykke ut og forsikre om at Ap ikke har noen planer om å endre dagens oljeskatteregime. Hvordan skal velgerne tolke dette?

– Jeg mener det er viktig at vi i oljelandet Norge diskuterer oljepolitikk og klimapolitikk i sammenheng. Vi må skjønne at både våre egne klimaambisjoner, men også verdens klimaambisjoner, vil endre verden, herunder etterspørselen, og hvordan det vil påvirke oss som oljeland. Jeg opplever at vi altfor lenge har snakket om disse to tingene – klimapolitikk og oljepolitikk – som to atskilte enheter. Jeg har imidlertid ikke kommet med noe utspill eller forslag om en konkret endring. Mitt poeng var å si at denne debatten må være legitim, og mitt intervju med Klassekampen kom som et svar etter angrep på AUF-leder Ina Libak og andre ungdomspolitikere fra folk i oljebransjen som virker som om de har berøringsangst når det gjelder debatt om dette.

Så da Støre i etterkant rykket ut og avlyste debatt om leterefusjonsordningen med å si at Ap ikke har noen planer om å endre oljeskatteregimet, virket det som om han avlyste en debatt du forsøkte å starte. Men ditt poeng var altså ikke å starte en slik debatt, men bare at debatt om at oljepolitikken ikke kan være tabu?

– Støre og jeg er helt enige om at Ap ikke har noen planer om å endre dagens oljeskatteregime nå. Det presiserte jeg også overfor Klassekampen, og jeg har også sagt i mange foredrag – ikke minst på flere av de store konferansene i oljebransjen – at det foreligger ingen planer om endring nå. Men, har jeg sagt, bransjen må skjønne at verden endrer seg og at denne politikken ikke kan være hogd i sten for all tid.

Les også: Forskere advarer om mer utrygt Europa (DA+)

Men Støre er blitt oppfattet som at han la lokk på den debatten i Ap om dette.

– Støre har selv presiserte, og senest i Stortinget denne uka, at Ap har en debatt om klima og olje – og at disse henger sammen. Men han presiserte igjen at Ap ikke diskuterer forslag om en konkret skatteendring. Der er han og jeg på linje. Men det inntrykket av at han har sagt at vi ikke skal debattere oljepolitikk, er rett og slett feil.

Så at Støre har lagt lokk på oljedebatt i Ap, er et feilaktig premiss?

– Det er blitt veldig overtolket, ja.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dagens Næringsliv skriver på lederplass at den raske avvisningen av oljedebatten du forsøkte å starte, bærer preg av «frykten for å pirke borti tabuer», og videre at «det er uklokt å gjøre det til et tabu i det hele tatt å lufte tanken om at oljeskatten kan måtte tilpasses en verden der strammere klimapolitikk setter press på oljenæringen». Er du enig?

– Det har etter min mening vært et litt feilaktig og uheldig tabu å snakke om oljepolitikkens innretning i sin helhet. Jeg tror det er veldig mye lurere at de som kan sektoren aller best, de som jobber i den og er avhengig av den, er deltakere i debatten om bransjens framtid. Det er åpenbart at 2030, 2040 og 2050 vil se veldig annerledes ut enn 2019. Da må vi finne ut hvordan vi best mulig kan både omstille oss, men også sørge for at det nettopp er den kompetanse, teknologien og de menneskene som går i front i den omstillingen. Alle land, alle sektorer, alle bedrifter må skjønne at vi i løpet at de neste få tiårene kommer til å gå gjennom enorme endringer. Det gjelder for alle. Er du et land som i veldig stor grad har basert deg på oljeindustri, så vil de endringene være veldig merkbare.

Les også: Krangler om karbonfangst før klimatoppmøte

Oljenæringens sjefslobbyister, og Høyre og Frps talspersoner på feltet har rettet knallhardt skyts i din retning. Du «holder industrien og LO for narr med dobbeltkommunikasjon om olje», ditt utspill er «et slag under beltestedet på industrifolk i LO og hele Norge», og det er «svært skadelig for selskapers interesse for Norge» hevder disse. Hva er årsaken til de sterke reaksjonene, tror du?

– Jeg mener de overreagerer. De som mener det er dobbeltkommunikasjon, mener jeg er ganske urimelige. Og resten av kritikken skjønner jeg egentlig ikke. Jeg tror at de som reagerte så sterkt, gjorde mitt utspill til noe mer enn det var. Så de får takke seg selv for at det har blitt en så stor diskusjon.

Mer fra Dagsavisen