Helg

– Vi anbefalte politianmeldelse

Høyres tidligere generalsekretær Lars Arne Ryssdal ble varslet om seksuell trakassering og ville støtte en politianmeldelse, men sier saken stoppet opp da jentene fryktet de ikke ville bli trodd.

Hvordan opplever du at det er kommet inn 15 varslingssaker om seksuell trakassering i Unge Høyre og Høyre?

– Det er trist at det har vært alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer der vi ikke har klart å fange opp og ivareta de berørte ofrene. Det er en svikt jeg også opplever veldig sterkt personlig. Noe av dette har skjedd mens jeg hadde det øverste ansvaret for at varsler ble fulgt opp.

Det kom varsler om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises atferd allerede i 2013. Flere fylkeslag gjorde ifølge Aftenposten tiltak for unngå at han oppholdt seg alene med unge jenter. Unge Venstre skal ha gjort det samme da han besøkte deres sommerleir i 2015. Har alt dette gått deg hus forbi?

– For meg er det som nå har kommet fram helt nytt. Jeg har ikke fått kjennskap til det tidligere. Jeg er veldig glad for at nåværende generalsekretær, John-Ragnar Aarset, tar dette på alvor for å bøte på skaden.

Hvordan er det mulig at ingenting av dette har kommet deg for øre?

– Det som har sviktet her er at terskelen for å ta opp dette med partiet sentralt – og meg, er blitt for høy fra de leddene i organisasjonen som kjente til dette.

Hva mener du er forklaringen på det?

– Jeg har mange tanker om dette som jeg vil dele med dem som nå skal rydde opp. Men det er ikke slik i en stor organisasjon at fordi du vedtar nye retningslinjer, som vi gjorde i 2012, endres partikulturen øyeblikkelig. Vi brukte mye tid på etiske retningslinjer og prosedyrer for varsling både i 2013 og 2014.

– Samtidig hadde vi en sak der tillitsvalgte i et fylkeslag ble bedt om å fratre etter cannabisbruk. Flere mente den gang at reaksjonen var for streng. Min bekymring er at dette kan ha ført til at det som burde vært konkrete varsler inn på mitt bord, enten ble holdt tilbake eller var så godt pakket inn at det var umulig å skjønne hva det dreide seg om.

– Jeg mener også at jenters tro på at deres versjon blir trodd var annerledes i hele samfunnet den gang enn det vi ser etter #metoo-avsløringen. Det erfarte jeg også selv i et par saker vi håndterte der vi hjalp jentene til å få ryddet opp i ting det ble varslet om. Vi hadde en rekke varslingssaker i min tid som leder, noen av dem også om seksuell trakassering. Dette var saker som uten unntak fikk konsekvenser enten i form av eksklusjon, eller midlertidig eller varig fratredelse av verv. Jeg kan ikke huske at vi henla saker om seksuell trakassering. Vår anbefaling i flere saker var tvert imot at vi ville støtte politianmeldelse.

Christopher Wand, tidligere generalsekretær i Unge Høyre, sier han med sikkerhet vet at han varslet deg om Tonning Riise ansikt til ansikt på ditt kontor. Du sier det ikke har skjedd. Hvem av dere husker dårlig eller snakker usant?

– Vi har hver vår forståelse og erindring av hva som har skjedd. Jeg tar hans uttalelse til orientering.

Du var generalsekretær i Høyre fra 2010 til 2016. Mye av det som nå kommer fram, har skjedd på din vakt. Har det vært en usunn festkultur du burde tatt større ansvar for å stoppe?

– Hva mennesker gjør på fritiden, utgjør et mangfold i Høyre og Unge Høyre, som ellers i samfunnet. Jeg var sjelden på nachspiel. I ettertid er det lett å si at de meldingene vi fikk om at det hadde vært fyll og stort alkoholkonsum på natten, burde gjort at vi undersøkte om det også hadde forekommet seksuell trakassering eller andre ting. Men jeg mottok ikke indisier på at så var tilfelle. Jeg mener da heller ikke at dette er representativt for Unge Høyre og deres aktivitet selv om det har forekommet.

Da du gikk av, sammenlignet du din rolle med kosten på et curlinglag; å feie bort rusk på isen for politisk ledelse. Da du ble spurt om hva som har vært rusket, svarte du: «Med det mener jeg bare hjelp til å forebygge at det skjer ting i organisasjonen og hjelpe til når saker skal håndteres.» Viser den siste ukens hendelser at du mislykkes med den jobben?

– Nei. Det viser at dette er ting det må jobbes med kontinuerlig. Det ble gjort et betydelig arbeid med nye retningslinjer i min tid. Det var mye snakk om at folk måtte samarbeide og ville hverandre vel. At du er tillitsvalgt 24 timer i døgnet sju dager i uka. Det ble også slått tydelig fast at det skulle være lav terskel for at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering.

Hvis folk ikke har turt å varsle, har du tenkt på hva det har vært i Høyres partikultur som har hindret dem i det?

– Jeg tror dette har vært en blanding av at de ikke har turt å varsle og at varslet har vært så lavmælt og utydelig at det ikke ble oppfattet som et varsel. Det er forskjell på en «innpakket» melding og et tydelig varsel. Organisasjonsledd kan også ha hatt en stolthet i å rydde opp på egen hånd.

Samtlige ungdomspartier i Oslo mener eksklusjon bør være ytterste konsekvens for medlemmer og tillitsvalgte i partiene som begår seksuell trakassering. Støtter du det?

– Det viktigste er at ofrene blir ivaretatt. Hva som skal skje med den som har trakassert, overlater jeg til partiene å vurdere.

Vil ikke en eksklusjon av Tonning Riise både kunne være et signal til varslerne om at partiet endelig tar denne type saker på alvor og ikke minst statuere et eksempel?

– Om eksklusjon skal være et tema, er langt utenfor det jeg vil mene noe om. Det er opp til partiet å avgjøre hva som eventuelt skal være konsekvensen av det som har skjedd.

Mer fra: Helg