Helg

Forsvarer prisen til Handke

De siste ukene har kritikken haglet. Men juryleder Per Boye Hansen er bare blitt sikrere på at Peter Handke fortjener verdens største teaterpris.

Hvem: Per Boye Hansen, operasjef og juryleder for Ibsenprisen.

Hvorfor: Søndag mottar Peter Handke den internasjonale Ibsenprisen. Mange mener den burde vært trukket tilbake.

Er du overrasket over at så mange mener det er galt å gi Ibsenprisen til Peter Handke?

- Nei, jeg er ikke overrasket over at mange mener det er feil, men jeg er overrasket over den aggressive tonen hos flere av kritikerne. Man kan få inntrykk av at det er kommet fram oppsiktsvekkende nyheter og at juryen har vært blinde for opplysninger som kritikerne mener dokumenterer at Handke er en politisk ekstremist. Men kritikerne resirkulerer påstander som er godt kjent. Debatten rundt Handkes Balkan-engasjement har pågått i mange år, men på kontinentet har den stilnet de siste årene.

Er det noe i kritikken du har reagert spesielt­ på?

- Flere av kritikerne tar for gitt at Handke er en politisk ekstremist og slår fast at han aktivt støtter massemord og massemordere. Når William Nygård skriver «overgriperen Handke» på en twittermelding, er debatten så opphisset og avsporet at det er vanskelig å etablere en fruktbar dialog.

Du skrev i en kronikk at de fleste synes å være enige i at Handkes virke som dramatiker gjør ham fortjent til Ibsenprisen. Hvem er de fleste?

- De fleste i denne sammenhengen er selvsagt de som har beskjeftiget seg med Handkes dramatikk og forfatterskap. At det relativt sett ikke er mange, sier seg selv. Jeg ser at noen har ironisert over dette utsagnet, at folk flest ikke vet hvem Handke er, og at jeg her røper en elitistisk holdning. Men juryens oppgave er jo nettopp å finne fram til de best egnede kandidatene basert på juryens «elitære» kompetanse.

Ingen fra juryen stilte opp på onsdagens debattmøte på Litteraturhuset om prisen. Professor Bernt Hagtvet kalte det autoritært og feigt. Hva sier du til det?

- Juryen består av sju personer med ulik bakgrunn. Å delta i en debatt som først og fremst går ut på å ta stilling til Handkes politiske uttalelser, holdninger og handlinger, er en debatt med svært mange nyanser og som åpner opp for mange mulige posisjoner. Som leder av juryen må jeg ta høyde for at juryens medlemmer vil kunne ha ulike og differensierte syn på Handkes politiske ytringer.

Forfatter Aage Borchgrevink mener tausheten fra jurymedlemmene er mer pinlig enn selve tildelingen. Hvorfor har du ikke deltatt mer i debatten?

- Det er lett å bruke dette retoriske grepet: Juryen vil ikke debattere prisen de selv har gitt. Jeg ber om forståelse for at en jury samlet kommer fram til en beslutning. Den har vi gitt en detaljert begrunnelse for. Og når vi blir konfrontert med kritikken, sier vi samlet: Handke har sin fulle rett til å si det han har sagt og til å gjøre det han har gjort.

Er du blitt mer usikker på om prisen gis til rett mann etter alt som har vært skrevet om Handke de siste ukene?

- Tvert imot. Jeg opplever personlig at tildelingen av prisen til Handke er svært riktig og viktig. Det som er skrevet var kjent på forhånd. Men debatten som nå blir ført, synes å være nødvendig. Flere nyanser er kommet fram, og Handke blir lest grundigere av flere. Det holder ikke å si at Handke var til stede i Milosevics begravelse, ergo er Handke en som gir støtte til en massemorder. Jeg håper at debatten og lesningen av Peter Handkes bøker kan føre til større forståelse for hans litterære prosjekt.

Mener du at politisk ståsted og ytringer er irrelevant når kunstneriske priser skal utdeles?

- Nei, det mener verken jeg eller de andre­ jurymedlemmene.

De som mener det er feil å gi prisen til Handke framhever at forfatteren har bagatellisert serbiske krigsforbrytelser. Handke har også sagt at lidelsene serberne gikk gjennom var verre enn utryddelsen av jødene. Hvor dypt gikk dere inn i hans politiske ytringer da dere diskuterte prisen?

- Spørsmålet ditt er et eksempel på at påstander resirkuleres som sannheter. Uttalelsene om jødene stammer fra et intervju med en TV-stasjon i Beograd, der Handke sa at serberne er større ofre enn jødene. Men med en gang etterpå var Handke fortvilet over sin egen uttalelse, la seg flat som det heter, og trakk uttalelsen tilbake, noe som ble gjengitt ord for ord i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Skal han så gang på gang bli beskyldt for den dumme uttalelsen han selv har trukket tilbake? Det er et eksempel på den retorikken som enkelte av kritikerne av Handke benytter seg av. Handke har også omtalt Srebrenica som den største forbrytelsen mot menneskeheten etter andre verdenskrig. Enkelte kritikere hevder at et slikt utsagn må ha vært en motvillig innrømmelse. Da blir det vanskelig å diskutere. Når jeg nå likevel kaster meg inn i debatten her, ber jeg om at leserne forstår at det er som enkeltperson og ikke som representant for hele juryen.

Vil Handkes politiske synspunkter bli diskutert i forbindelse med prisutdelingen?

- Prisutdelingen søndag er en forholdsvis kort seremoni der en kortversjon av begrunnelsen vil ble lest opp og Handke får tildelt diplom. Seminaret i Skien på mandag vil ta for seg Handkes betydning som dramatiker.

Etter all kritikken som er kommet, ser du fram til selve prisutdelingen?

- Jeg gleder meg stort til å møte Peter Handke i Oslo. Møtet med ham i hans bolig utenfor Paris i desember 2013, var en uforglemmelig opplevelse og jeg ser fram til gjensynet. Jeg gleder meg også veldig til å se hans skuespill «Immer noch Sturm» på søndag, og til å høre på kyndige Handke-kjennere snakke om hans dramatikk på mandag. Og til alle som har vært redde for at Handke skulle bruke pengene på politisk ekstremistisk propaganda: I gårsdagens utgave av Die Zeit fortalte Handke at han skal gi pengene til en italiensk fransiskanermunk i en serbisk enklave i Kosovo, som vil bygge et svømmebasseng for barna i landsbyen med en pizzarestaurant ved siden av.

jens.marius.saether@dagsavisen.no

Les også:

Mer fra Dagsavisen