Høyesterett har talt: Kontreadmiral Louise Dedichen var best egnet til sin stilling.

Seirende ut av slaget

Admiral Louise Dedichen kunne feire litt ekstra på 50-årsdagen onsdag. Dagen i forveien slo Høyesterett fast at hun fikk jobben som kontreadmiral i Forsvaret for seks år siden fordi hun var den best kvalifiserte søkeren.

Hvem: Louise Dedichen
Hvorfor: Da hun ble utnevnt til kontreadmiral i Forsvaret for seks år siden, hevdet en av de andre søkerne at hun fikk jobben fordi hun var kvinne.

 

Gratulerer med dommen og 50-års­dagen som var på onsdag! Seks år etter at du ble utnevnt og etter behandling i tre rettsinstanser har du fått bekreftelse på at du fikk jobben på grunn av kvalifikasjoner. Hva føler du nå?

- Dette er så gøy! Dommen er prinsipielt viktig - ikke bare for kvinner i Forsvaret - men for alle kvinner. Om jeg hadde fått denne jobben på grunn av kjønn hadde det føltes klamt. Å få stadfestet fra Høyesterett at jeg var best kvalifisert og at det ikke var lagt vekt på kjønn føltes som en stor seier.

Det er seks år siden du ble utnevnt, hvordan har det vært å jobbe mens du visste at dette lå og ulmet?

- Det har jo ligget der som et bakteppe, men jeg har brukt mye energi på rett og slett ikke å tenke på det, og heller konsentrere meg om den veldig morsomme jobben jeg har som sjef for Forsvarets høgskole. Å gå rundt og tenke på det ville vært destruktivt, men det er også energikrevende å hele tida dytte det fra seg. I siste rettsrunde har jeg engasjert meg. For helt fram til lagmannsretten var jeg ikke i selve saken, jeg ble først gjort oppmerksom på at det var en sak gjennom likestillingsnemnda og visste ikke at det var noe på gang. Men da lagmannsrettsdommen kom fant jeg ut at her måtte jeg gjøre noe, for den var ikke riktig.

Ble du veldig overrasket da du fikk vite at en kollega av deg følte seg forbigått og diskriminert?

- Ja, i hvert fall dette med diskriminert. Det overrasket meg. Når det er sagt så er det stor konkurranse om denne typen stillinger, og når jeg fikk den så betyr det at det var mange andre som ikke fikk den. Men jeg har tenkt som så at jeg har søkt på en jobb, og fått den. Og så har jeg forholdt meg til det. Jeg har ikke gjort noe galt, for å si det sånn.

Har saken påvirket ditt forhold til Befalets Fellesorganisasjon?

- Jeg har aldri vært medlem i Befalets Fellesorganisasjon, og det kommer jeg heller aldri til å bli. Noe mer vil jeg ikke kommentere når det gjelder dem.

Er det mye mannssjåvinisme i Forsvaret?

- Det er ingen overraskelse at Forsvaret er en tradisjonell organisasjon, og når det gjelder likestillingsarbeid så er det utrolig mye som er ugjort. Jeg bruker mye tid på likestillingsarbeid, vi har et likestillingsutvalg og handlingsplan og setter av penger på budsjettet til likestillingsarbeid hvert år. Og det tror jeg må til. Man må snakke om likestilling, ha det på agendaen og diskutere likestillingsspørsmål som en påminnelse om hvor viktig det er. I den militære representasjonen av Forsvaret så er det bare 9 prosent kvinner, så vi er veldig underrepresentert. Da må vi gjøre noe for å sørge for at kvinner trives, og ikke minst for at kvinner skal bli respektert for den jobben de gjør. Det er mange flinke kvinner i Forsvaret. Og flere skal det bli.

Hva er egentlig en kontre­admiral?

- Det er det samme som generalmajor i hæren og luftforsvaret. Så det er en 2-stjerners admiral. Og så er det ett nivå over, som er 3-stjerners, der har du sjefen for etterretningen, og sjefen for forsvarets operative hovedkvarter. Nivået over der er kongen og forsvarssjefen, de er firestjerners.

Dette er jo litt som god konjakk?

- Ja, og det morsomme er jo at det også heter full admiral.

Hva jobber du med som kontreadmiral?

- Min jobb har mange dimensjoner. Jeg er rektor, direktør og styreleder for Forsvarets høgskole. I tillegg er jeg sjef for den militære del av høyskolen og forsvarssjefens rådgiver i utdanningsspørsmål. Så jeg har fem funksjoner.

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg har bakgrunn fra Sjøkrigsskolen, og så har jeg jobbet lenge i den militære utdanningsverdenen.

Hva trakk deg til forsvaret?

- Selv noen av de viktigste avgjørelsene i livet skjer gjerne ved tilfeldigheter. Og for meg var det slik. Jeg ble gjort oppmerksom på at det var veldig gode utdanningsmuligheter og betingelser, og for meg var det et alternativ til Handelshøyskolen i Bergen. Da jeg først hadde begynt, trivdes jeg så godt at jeg ble her. Det er et veldig godt miljø.

Nå er du kontreadmiral, hvor går ferden videre?

- Det er det altfor tidlig å si. I dag og i tida framover skal jeg først og fremst nyte seieren fra landets øverste domstol. Utover det har jeg ingen planer.

sissel.hoffengh@dagsavisen.no