Trine Skei Grande mener hun står foran sin tøffeste høst på Stortinget.

Rett venstre

Trine Skei Grande har ikke opplevd maken til støtte. Selv Frp-ere heier nå på Venstre-lederen foran budsjettkampen.

Hvem: Trine Skei Grande, leder i Venstre.

Hvorfor: Legger fram Venstres 
alternative budsjett på mandag.

 

Kritikken mot regjeringens budsjett hagler fra alle kanter. Hvordan skal dere greie å lande dette?

- Jeg mener det er politikernes plikt å danne et flertall ut fra den sammensetningen folket har stemt fram. Det er bare å gjøre jobben sin.

Mandag legger dere fram Venstres alternative budsjett. Hva blir de viktigste endringene?

- Jeg tror ikke jeg røper for mye hvis jeg sier at klima og bekjempelse av barnefattigdom blir vårt hovedfokus. Vi kommer også med en svær satsing på kollektivtransport i byene og på jernbane. Regjeringen leverer noe på dette, men slettes ikke bra nok.

Du har sagt at du står foran din tøffeste høst på Stortinget noensinne. Hva legger du i det?

- Det er ikke en hvilken som helst mindretallsregjering vi har nå, men en regjering som har en samarbeidsavtale som skal følges opp. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har skjelt til avtalen da de lagde sitt budsjett. Det fører til at høsten blir utrolig mye tøffere enn det vi hadde trodd. Regjeringen kan ikke utrede og utsette Venstres saker og samtidig ta full springfart på sine egne.

Dere har snakket mye om at det må satses mer på klima. Hvor store budsjettendringer må til på dette feltet for at dere skal bli fornøyd?

- Det vil være skikkelig dumt av meg å sette en sum på det. Men det må ganske store grep til for å få gjort noe med klimautfordringene. De kan ikke løses med noen hyggelige verbalforslag, men gjennom store løft med påplussinger og avgifter.

Hvorfor vil du samarbeide med Høyre og Frp når disse partiene etter Venstres syn bryter samarbeidsavtalen og fører en politikk som ikke er forenlig med det dere kan stå inne for?

- Det er din tolkning. Jeg mener nok ikke at de bryter avtalen. Jeg merker meg at de leverer mye bedre enn de rødgrønne på mange områder, men ikke bra nok på de områdene som virkelig teller mest for oss.

Den sosiale profilen på budsjettet er blitt kraftig kritisert. Hva vil dere gjøre for dem som har minst?

- Vi skal legge fram vår egen fattigdomspakke. For oss er det ikke bare å nulle ut kuttet i barnetilleggene og det vi opplever som usosiale kutt. Vi må få på plass den tiltakspakken som vi ble enige om da vi jobbet fram samarbeidsavtalen.

Støtter dere KrFs krav knyttet til asyl- og flyktningpolitikken?

- Vi har våre egne krav i vårt budsjett, men vi deler KrF sin irritasjon over regjeringens sendrektighet med å oppfylle den delen av asylavtalen Venstre og KrF er mest opptatt av.

Hva må Høyre og Frp innfri for at dere skal bli med videre?

- Jeg tror regjeringen har skjønt og forventer at vi må få gjennomslag på klima og bekjempelse av barnefattigdom.

Kommer dere til å bryte samarbeidet hvis regjeringen ikke innfrir på disse områdene?

- Vi forholder oss til samarbeidsavtalen og forventer at de andre partiene også gjør det. Jeg tror aldri statsministeren vil kaste avtalen på båten.

Det har kommet fram at dere ikke vil gi én krone i skattelette til de aller rikeste. Hvor viktig blir kampen om formuesskatten?

- Skatt kommer til å bli et viktig tema i forhandlingene.

Mange Frp-velgere har kontaktet deg etter at budsjettet ble lagt fram. Hva skriver de?

- De er opptatt av den sosiale profilen på budsjettet. Mange forteller at de har engasjert seg i Frp fordi de har et sosialt engasjement. Det er fascinerende hvor mange frp-ere og folk på høyresiden som vil at Venstre skal jobbe for dem i disse dager. Det er sinnssykt mange flere enn de som ga Venstre sin stemme ved forrige valg.

Opplever du det som spesielt at de forventer at du skal redde det de mener er Frp-politikk?

- Nei, jeg synes det er kjempebra og positivt med alle som forventer at Venstre skal gjøre jobben.

Viser regjeringens budsjett at avstanden mellom de blåblå og Venstre er for stor?

- Det er vel derfor vi ikke sitter i regjering sammen, og bare har en avtale. Men de siste åtte årene har vist at avstanden er enormt mye større mellom oss og de rødgrønne på klima og miljø. Jeg forventer nå at statsministeren skal levere på det hun sier i festtalene.

Vil du si at regjeringens budsjett totalt sett er bedre enn det siste til de rødgrønne?

- På flere områder, som for eksempel helse, er det et godt budsjett. Det er også mange kreative og nytenkende løsninger for å få folk ut i arbeid fra trygd. Men de har hvilt veldig på de feltene som er viktige for oss.

Men synes du budsjettet er bedre totalt sett?

- De blå har mer penger enn de rødgrønne så det er dårlig gjort å sammenligne.

Kommer du til å jobbe med budsjettet gjennom helgen, eller skal du ta deg fri?

- I helgen skal jeg forberede meg på alle de kritiske spørsmålene som dere kommer til å stille. Jeg håper å ha gode svar på alt dere spør om på mandag.

jens.marius.saether@dagsavisen.no