Torbjørn Røe Isaksen mener skolene ikke har gjort nok for å bekjempe mobbing. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Minister mot

Skolene kan ikke tenke på omdømmet. De må være åpne om mobbing, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hvem: Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

Hvorfor: VG-saken om mobbeofferet Odin har rystet en hel nasjon

Reportasjen om Odin (13) som tok sitt eget liv etter år med mobbing har rystet en hel nasjon. Hvordan har denne saken preget din arbeidsuke?

- Jeg så saken før den kom på trykk - den gjorde et veldig sterkt inntrykk. Mye av uka har gått med til å snakke om mobbing. Det er bra at mobbing settes på dagsordenen.

Mange kunnskapsministere har lovet at ting skal bli bedre. Nå er det din tur. Hva vil du gjøre?

- Jeg mener det er bra at mange kunnskapsministre har snakket om mobbing. En samferdselsminister kan ikke slutte å snakke om trafikksikkerhet, og en kunnskapsminister kan ikke slutte å snakke om mobbing - det er en oppgave vi ikke blir ferdige med. Et regjeringsutnevnt utvalg skal gjennomgå hele anti-mobbearbeidet fra A til Å. Utvalget som ledes av Øystein Djupedal, skulle egentlig legge fram en rapport neste høst, men vi har framskyndet dette arbeidet. Rapporten skal være klar før påske.

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) ønsker å gi bøter til kommuner som ikke jobber mot mobbing. Støtter du forslaget?

- Jeg venter med å kommentere forslagene til hele rapporten kommer.

Du har uttalt at norske politikere har mislykkes i kampen mot mobbing. Hva legger du i det?

- Jeg sa at vi alle har mislykkes. Selv om det foregår veldig mye bra arbeid mot mobbing, er mobbetallene fortsatt på samme nivå som de har vært i lang tid. Da er det åpenbart at vi ikke har lykkes på et overordnet plan.

Kristin Oudmayer i Unicef Norge uttalte til Dagsavisen denne uka at skoler ofte setter eget rykte foran barna. Kom denne uttalelsen overraskende på deg?

- Nei, overrasket ble jeg ikke. Det hun sier kan nok stemme i noen tilfeller, men jeg tror ikke det er et generelt bilde. Jeg mener skolene ikke har noe valg når det gjelder åpenhet om mobbing. Vi skal feire de gode tingene, men også være åpne om problemene. Vi har tatt konsekvensen av dette ved å peke på de skolene som har størst mobbeproblemer i dag slik at vi kan konsentrere innsatsen der det foregår mest mobbing.

Har alt fokuset på PISA-resultater, nasjonale prøver og omdømme ført til at rektorene har glemt den viktigste oppgaven: Å gi barna en trygg skolehverdag?

- Nei, jeg ser ingen motsetning mellom å satse på resultater og det å sørge for at skolen er et trygt sted for elevene. Men skolene har ikke jobbet nok mot mobbing de siste årene.

Mobbing er også blitt et stort problem på sosiale medier. Hva slags tiltak kan settes inn der?

- De aller viktigste tiltakene er de du og jeg som voksne og foreldre iverksetter selv. Vi må være bevisst på hva vi skriver og formulerer, og slutte å kommentere ting uten filter. Vi må også involvere oss i barnas liv på sosiale medier. På skolen skal barna lære om digitale ferdigheter. Skolen har en viktig rolle også her, men skolen kan aldri ta over hele oppdragerjobben.

Ble du noen gang mobbet på skolen selv?

- Nei, jeg ble ikke det. Jeg hadde gode og lykkelige skoleår i Porsgrunn.

Så du andre som ble mobbet?

- Ikke som jeg kan huske. Men som voksen har det slått meg at andre kan ha hatt en annen oppfatning. Det kan hende at jeg hadde sett på skoleårene med andre øyne som voksen.

Kommer du til å møte foreldrene til Odin for å få råd i det videre arbeidet mot mobbing?

- Jeg har allerede snakket med moren. Vi kommer også til å kontakte flere som har vært ofre for mobbing og be om råd i det videre arbeidet.

Dere åpner for å flytte mobbere til andre skoler. Det kan ofte være mange som er involvert i mobbing i en klasse - hvordan skal flyttingen av mobbere foregå?

- Dette er virkemidler som skolene rår over. Det er ikke noe pålegg fra oss. Å flytte en mobber skal bare skje i siste instans. Hvis alt har sviktet, skal det ikke være slik at den som blir mobbet må flyttes.

Hva er ditt viktigste råd til foreldre som opplever at egne barn blir mobbet?

- Det er å si klart og tydelig ifra til skolen. Hvis man ikke når fram, oppfordrer jeg foreldre til å bruke de klagemulighetene som finnes. Blir man ikke hørt, er fylkesmannen neste klageinstans.

Og hva mener du foreldrene til en som mobber bør gjøre?

- Mitt råd er å snakke med skolen. Jeg er ingen ekspert på alle relasjoner i skolen. Det beste er å snakke med dem som har ansvaret.

Kommer du til å foreta deg noe før utvalget kommer med sin rapport?

- Vi har planlagt lenge hvordan vi skal gå gjennom hele anti-mobbearbeidet. Vi må bruke tid og gjøre det grundig, slik at vi sitter igjen med de beste løsningene. Dette er ikke en konkurranse om hvem som kommer opp med flest og dyrest tiltak. Det viktige er å finne fram til hva som fungerer.

jens.marius.saether@dagsavisen.no