Frederic Hauge i Bellona. Foto: Ina Inglingsstad

Melder om rimelig bra klima

Bellona-leder Frederic Hauge har sansen for regjeringens nye klimamelding. Men han regner ikke med å bli arbeidsledig med det første.

Hvem: Miljøforkjemper Frederic Hauge i Bellona.

Hvorfor: Etter mange forsinkelser kom regjeringens klimamelding denne uka.

Klimameldingen er blitt utsatt gang på gang. Onsdag kom den omsider. Verdt å vente på, Frederic Hauge?

- Det er fryktelig trist at somlingen har gitt oss fire år mindre å jobbe på, fram mot de tretti prosentene utslippskutt vi skal ha oppnådd innen 2020. Og det er veldig trist at vi ikke har fått mer forutsigbarhet for næringslivet. Men samtidig er jeg glad for mange av prinsippene i klimameldingen, de gir viktige føringer framover. Den er bedre enn fryktet.

 

En miljøverner som er fornøyd med noe fra regjeringen!? Jøss. Hvorfor er du så positiv?

- Fordi meldingen går for mye av det vi i Bellona hele tida har sagt. Særlig dette at to tredeler av kuttene skal skje hjemme. Det er en stor seier for oss, noe vi har vært nokså alene om siden Kyoto-konferansen.

Hvorfor er det så viktig?

- Fordi de rike landene må ta kostnadene ved å modernisere og videreutvikle industri og teknologi for å få dette til. Det er økonomisk riktig, hvis ikke får vi ikke ned prisene på teknologien. 
Dessuten skal de rike landene kutte åtti prosent i utslippene sine. EU har vedtatt det. Kutter vi ikke, kommer vi helt i utakt. Et godt internasjonalt kvotesystem fins ikke, og kommer ikke med det første. 
Som en konsekvens av disse to, er det nå vedtatte klimafondet også viktig, som et tiltak som vil kunne hindre industriflukt ut av landet.

- Men det virker som om både næringslivet og arbeiderorganisasjonene her hjemme bare himler med øynene og blunker innforstått lurt, uten planer om å bidra. Tror du virkelig vi klarer å kutte to tredeler av utslippene her i Norge?

- Haha, nei det har jeg ikke sagt! Bellonas arbeid blir ikke mindre viktig framover. Vi slåss videre, i hvert eneste budsjett og hver eneste stortingsmelding. Akkurat nå velger jeg å ta med meg det som er bra, som kan bygges videre på. Det dårlige slåss vi videre mot.

Du blir ikke arbeidsledig med det første?

- Definitivt ikke! Alt arbeidet som gjenstår understreker det triste i at ikke flere konkrete spørsmål er avklart, selv ikke etter at politikerne har brukt så lang tid på meldingen.

Hvilke konkrete spørsmål?

- Meldingen er for eksempel ganske bra på bygg, med planer om klimanøytrale hus i framtida. Men på andre bransjer er den altfor dårlig. Den går overhodet ikke langt nok på oljeindustrien og hele den verdikjeden der. Generelt mislykkes den i å kombinere en god energipolitikk med en solid og gjennomtenkt næringspolitikk. Sier for lite om det, og er for diffus. Smelteverksenergi er ett eksempel. 


SV tar Klimameldingen som en parti-seier. Hva tenker du om det?

- Jeg er ikke så opptatt av sånne ting. Jeg tror både SV, Ap og Sp har jobba hardt, kanskje særlig med de prinsippielle tingene. Jeg er faktisk så gammel at jeg mener prinsipper er viktige. Så all honnør også til statsministeren, som har endret syn i mange viktige miljøsaker. Endringsvillighet er viktig. 


Mens vi vanlige dødelige stort sett fortsetter i samme spor som før, kanskje? Eller vil denne meldingen få noen praktiske konsekvenser også for oss, det berømte «folk flest»?

- Njaeh... det skal jo bli lettere å sykle, da. Det er jo sunt og bra, selv om det kanskje ikke er der klimaeffekten er aller størst. Og så håper jeg det blir flere elbiler, og tror vi vil merke det på bygg. Investeringskostnadene vil bli høyere for nybygg, men driftskostnadene lavere. Forhåpentligvis blir det renere luft og mindre astma i byene.

Men sånn egentlig spiller det ikke noen rolle om vi sykler til jobben og bretter melkekartonger til resirkulering? Ikke så lenge vi bor i et land som flyter over av olje?

- Jo! Vi må gjøre alt! Det er så innmari synd at så mye av debatten går på å sette ulike tiltak opp mot hverandre. Bygger vi et nytt småvannkraftverk, må vi også styrke kontrollen med det. Skal vi bygge vindmøller, må vi også styrke arbeidet for bevaring av det biologiske mangfoldet. Jeg ønsker at folk skal føle stolthet over å være del av et framtidsrettet, moderne samfunn. At vi bruker de mulighetene vi er så utrolig heldige å være forsynt med. Slutter med VM i selvgodhet og heller gjør jobben.

Slik du selv har planer om.

- Nettopp.

gerd.elin.stava.sandve@dagsavisen.no