– Legeforeningens fiksering på min person vil ikke få Spekter til å endre mening, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Måtte stenge Twitter-kontoen

– Jeg har aldri opplevd liknende, sier Spekter-sjefen om ordkrigen med Legeforeningen.

 

Hvem: Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Hvorfor: Ble på Twitter kalt for «søppelfylling» i forbindelse med sykehusstreiken.

 

Du har fått mye tyn på sosiale medier fra tillitsvalgte i Legeforeningen og er også blitt kalt for «søppelfylling». Hvordan opplever du det?

– Ugreit og unorsk. Jeg har måttet stenge Twitter-kontoen min og lukke Facebook-profilen slik at bare venner får tilgang. I arbeidslivet har vi en tradisjon for å gå på ballen og ikke mannen. Personfokuseringen har vært en veldig uheldig dreining av legitime interessemotsetninger, og jeg synes Legeforeningen kunne holdt seg til saken.

Er denne runden med streik mer skitten enn de du har vært borti før?

– Så ubetinget. Om den er skitten eller ei vet jeg ikke, men personfokuseringen og den omtrentlige omgangen med sannheten har jeg aldri opplevd før.

Hvordan er stemningen mellom partene?

– Konstruktiv, rolig og høflig. Det er ikke motparten i forhandlingene som skriver kommentarer på nettet uten å si hvem de er og som kommer med karakteristikker av min person. Når vi sier nei til Legeforeningens krav, er ikke det en impulshandling og noe som vil endre seg fordi enkeltpersoner omtaler meg på den måten de gjør. Hvis de tror personfikseringen vil knekke motparten, må de gjerne holde på, men jeg synes det er ugreit.

Hvorfor er tonen blitt så aggressiv?

– Det vet jeg ikke, men jeg er veldig overrasket. Jeg var forberedt på en real diskusjon om posisjoner, men Legeforeningen har valgt en annen stil.

Legeforeningen mener Spekter driver med skittent spill. Du mener Legeforeningen er umoden. Hva skal til for å tine isfronten?

– Det jeg har sagt, er at Legeforeningen har en umoden fagforeningskultur, og det var basert på ulike typer omtaler av meg på sosiale medier. Jeg har ikke kommet med noen karakteristikker av motparten, foruten å omtale det de driver med. Jeg reagerer sterkt på at Legeforeningen mener vi driver skittent spill. Det er en udokumentert påstand, og ikke partssamarbeidet verdig. De sier også at vi har ført dem bak lyset. Det er usant. Jeg har spilt med åpne kort hele tida.

Bidrar du selv til å hausse opp stemningen?

– Jeg har ikke kommet med noen medieutspill eller karakteristikker. Jeg prøver bare å opplyse om vår posisjon og konsekvensene av deres posisjon. Det mener kanskje noen at jeg ikke burde, men mitt ansvar er å fortelle hvorfor sykehusene sier nei til deres krav.

Over halvparten av befolkningen støtter legenes krav i streiken, viser en undersøkelse fra Dagens Medisin. Kun 12 prosent sympatiserer med sykehuslederne. Hva er grunnen?

– I en streikesituasjon er det helt vanlig at sympatien går til de streikende. Det skyldes nok også at Legeforeningen bevisst gir et feil inntrykk av hva tvisten handler om. Det er de som krever endring i tariffavtalen, ikke oss. Planleggingsmetodikken som Legeforeningen ønsker å tariffeste, vil gjøre hverdagen mindre forutsigbar for både pasienter og leger. Vi angriper heller ikke det kollektive vernet, men tilbyr tvert imot mer medbestemmelse. Det unnlater de selvfølgelig å opplyse om. Et nyansert budskap egner seg ikke like godt på en plakat.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Du uttalte før helgen at legene får 20.000 kroner for å fylle en vakt. Det stemmer ikke, mener legene selv. Hvor har du dette tallet fra?

– Det jeg henviste til, er såkalte uforutsette vakter i betydningen planlagt overtid. En overlege tjener i gjennomsnitt 990 kroner på en uforutsett vakt, som ofte varer i 19 timer. Ganger du de to, ender du på et tall rett under 20.000 kroner. Hvis Legeforeningen hadde fått innfridd sitt krav, ville vi fått flere av denne typen vakter. Når det er sagt, er det ikke umoralsk å spare penger.

Så legene er grådige?

– Nei. Jeg bare påpeker at vi vil få flere uforutsette vakter, og hva disse vaktene koster. Legeforeningen har klaget på arbeidstidsordningen sin i flere år, og så fremmer de et krav som gjør at forutsigbarheten i hvert fall ikke blir mindre i årene som kommer. Det henger ikke på greip. Men jeg har aldri ment at legene er grådige.