Jan Akerjordet, rådgiver på Urtehagen skole.

Innstilt innstiller

Han hadde håpet at Trond Ali Lindstad skulle få en positiv oppmerksomhet. Torsdag ettermiddag måtte de to møte på Slottet og oppleve at kongen slettet utdelingen av medaljen for første gang i historien.

Hvem: Jan ­Akerjordet, ­rådgiver på ­Urtehagen skole

Hvorfor: Innstilte legen, palestina­aktivisten og barnehagegrunnlegger Trond Ali Linstad til ­Kongens fortjenstmedalje i sølv

Hvordan har uka di vært?

- Den har vært travel, det har vært hektisk. Men på sett og vis har den også vært veldig spennende. Å møte mange mennesker med forskjellig syn. De aller fleste jeg har snakket med har vært både hyggelige og positive, så jeg skal ikke beklage meg på noen måte.

Er du skuffet?

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Men jeg respekterer veldig Hans majestet kong Haralds beslutning, den diskuterer vi ikke i det hele tatt, den bare tar vi til etterretning. At det i all denne viraken ble helt borte hvorfor Trond burde få en pris er noe helt annet. Jeg syns at hans store arbeid for innvandrere og flyktninger her i byen, spesielt bydel gamle Oslo, fortjener positiv oppmerksomhet og i høyeste grad både berømmelse og en pris. Han er helt sikkert ikke ferdig med det arbeidet og kommer til å fortsette med det i mange år framover. Han har lagt ned sin legepraksis for at han skulle kunne ha tid og anledning til å vie seg helt og holdent for dette arbeidet med og for innvandrere.

Hadde du drømt om at denne innstillingen skulle bli så kontroversiell?

- Overhodet ikke. Jeg hadde tvert imot tenkt at dette ville komme til å glede mange mennesker og at det ikke ville være motstand mot at han fikk en slik pris. Det var ikke i mine tanker i det hele tatt. Når det kom innsigelser som det har gjort i veldig stor utstrekning, så var det en overraskelse. At innsigelsene kom til å overskygge det som egentlig var tenkt, nemlig at det skulle være en heder til Trond for hans store og utrettelige arbeid som han har lagt ned for innvandrere og flyktninger i Norge. Vi har som offentlig norsk politikk at vi skal være snille og ta imot innvandrere og det er veldig bra, men vi har kanskje hatt en tendens til å ta imot flere enn de vi kan ta godt vare på. Innvandrere som kommer til Norge har ofte et bilde av dette landet som verdens rikeste, et sted der det flyter melk og honning, og så oppdager de etter hvert at ikke alt blir slik de hadde trodd. De får mat og klær og et sted å bo, men når det har gått en stund melder andre behov seg og mange sliter for eksempel med å skaffe seg jobb, de har vanskeligheter med å bli en del av det norske samfunnet. Og det var dette Trond så da han var fastlege på Grønland og hadde veldig mange innvandrere som pasienter - at livet ikke hadde blitt helt som de hadde forestilt seg, at de trengte noe mer. Og derfor startet han denne virksomheten med Urtehagen videregående friskole som etter hvert har vokst til å bli både flere barnehager og Maurtua besøksgård der barn kan komme og bli kjent med dyr.

Er du helt uenig i kritikken som er kommet over Lindstads uttalelser om blant annet jøder?

- Jeg vil jo si - og det vil også Trond være helt enig i - at han har like stor respekt for jøder som arabere, indere eller nordmenn for den saks skyld. Den artikkelen det er blitt referert til fra hjemmesiden hans, har elementer i seg som kun er der for å provosere og skape debatt om Israels politikk og palestinaspørsmålet, derfor ble den i sin tid formulert litt krast. Jeg tror ikke mange av kritikerne har like mange jøder i sin omgangskrets som Trond Ali har. Han har mange gode venner som er jøder og til dels framtredende jøder i Norge.

Han har også støttet ayatollah Khomeinis regime?

- Å ja, han er veldig politisk engasjert. Men nå er det heldigvis sånn i Norge at du ikke skal behøve å stemme på noe bestemt politisk parti for å kunne motta en pris. Jeg tror hvis folk hadde lest alt Trond Ali har skrevet, ville de sett at de utdragene ikke er representative for hans syn på verden.

Tror du det at Slottet trakk utmerkelsen tilbake, kommer til å skade kongens forhold til innvandrerne?

- Nei, det tror jeg slett ikke. Jeg møter like stor forståelse for kongen blant innvandrere som jeg gjør blant etnisk norske. Han har en enestående posisjon både her og i utlandet. Vi diskuterer overhodet ikke hans beslutning, vi har like stor respekt nå som vi hadde for noen dager siden.

Hva skjer med medaljen, det er du som oppbevarer den?

- Ja, det stemmer og den ligger innlåst på et meget trygt sted. Jeg har ikke fått beskjed fra Slottet om vi skal destruere den eller sende den tilbake. Det er vel det siste som kommer til å skje tenker jeg.

Kommer dere til å gå for andre priser nå?

- Nei, jeg tror ikke det. Det får i så fall bli noen andre som gjør det. For jeg har åpenbart ikke vært flink nok til å begrunne søknaden. Det er uansett hyggelig å se at andre ser den fine innsatsen Trond Ali gjør, blant annet er han med på vandreutstillingen «Spor på stedet» på Oslo Bymuseum, en utstilling som viser personer i Norge som har satt spor etter seg på stedet der de bor. Der er Trond plukket ut som Oslo bys representant.


Hva skal du gjøre i helgen?

- Det vet jeg ikke, men folk vil tydeligvis snakke. Det er mange som ønsker å få en litt hyggelig avrunding på denne uka som har vært så hektisk. Men jeg har ingen konkrete planer annet enn å lufte hunden.

sissel.hoffengh@dagsavisen.no