Lege Mads Gilbert kommer tett på de sivile ofrene i Gaza-konflikten. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

I Gazas galskap

Lege Mads Gilbert er skuffet over at utenriksminister Børge Brende ikke besøkte Shifa-sykehuset for å se på skadene til sivilbefolkningen under sitt Midtøsten-besøk.

Hvem: Mads Gilbert, avdelingsleder for akuttmedisinsk ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Hvorfor: Arbeider på Shifa-sykehuset siden Israel startet «Operation Protective Edge»

 

- Det er helt forferdelig når vi må operere disse små, ødelagt kroppene på operasjonsbordet, sier lege Mads Gilbert.

Dagsavisen snakket med Gilbert på telefon fra Gaza torsdag kveld mens det ennå ikke var annonsert om israelske bakkestyrker kom til å gå inn i Gaza.

Hva skjer nå på sykehuset?

- Situasjonen er dramatisk. Torsdag fikk vi inn fem barn som hadde lekt på et hustak i Gaza og som ble angrepet av droneraketter. Av disse fem er tre drept og to er alvorlig skadet, vi vet ikke om disse overlever. I løpet av mindre enn 24 timer har Israel drept flere palestinske barn.


48 barn er drept på Gaza-stripen i løpet av de siste ti dagene, ifølge de siste tallene fra FNs koordinasjonskontor for humanitære forhold (OCHA) som ble publisert før de israelske bakkestyrkene gikk inn i Gaza. Tallet på drepte barn utgjør 20 prosent av det totale antall drepte på Gaza-stripen. Dette tallet kan nå øke med bakkestyrkenes inntog i Gaza. I forkant av bakkestyrkenes inngang, tilsvarte sivile tap 77 prosent av de drepte som følge av «Operation Protective Edge», ifølge tall fra FN.

Hva slags skader ser dere?

- Vi ser skader fra bakkeraketter, artilleri, splintskader og eksplosjonsskader. En 8-9-åring som vi opererte hadde fått knust skalle, der beinet hadde gått inn i hjernen.

Hva tenker du om den norske politiske linjen som utenriksminister Børge Brende fører?

- Det er positivt at Norge har manet Israel til måtehold med militær makt og krevd at blokaden avsluttes. Men den norske linjen bør være langt sterkere overfor Israel og har så langt har vært for vag. Jeg ble skuffet over at Børge Brende ikke besøkte Gaza og tok en tur innom Shifa-sykehuset i Gaza da han besøkte Midtøsten denne uka. Han kunne gått en runde på sykehuset og sett på skadene som sivilbefolkningen har fått. Israel ser ut til å kunne gjøre hva de vil i forhold til internasjonal lov. Det er enkelt å si at Israel bryter folkeretten. Norsk fordømmelse av Israels våpenbruk må bli tydeligere. Nå må man se på konkret handling. Norsk handel med Israel bør også sees på.

Hvilken rolle bør Norge spille som leder av giverlandsgruppen for Palestina?

- Både den forrige og den nåværende regjeringen har vært utrolig svake på å kreve at blokaden av Gaza må opphøre. Israel bryter folkeretten og humanitære prinsipper om proporsjonalitet, beskyttelse av sivilbefolkningen og kollektiv straff.

Hva er de viktigste humanitære behovene på sykehuset?

- CT-maskinen vår er i stykker, visse pasientgrupper må til et annet sykehus. Vi må da transportere pasienter i narkose i bil. Dette er farlig for pasienten og for oss. Det er farlig å bevege seg utenfor sykehuset i gatene. Jeg går ikke ut i gatene utenfor Shifa-sykehuset. Men dette er hverdagsting i Gaza. Hvor er Det internasjonale Røde Kors og FN når det gjelder beskyttelse av humanitært helsepersonell? Al Wafa, Gazas eneste rehabiliteringssykehus, har måttet evakuere.

Har sykehuset i Shifa fått signaler om evakuering?

- Nei, det har vi ikke. Men sykehuset trenger internasjonal beskyttelse.

Hvordan er reaksjonene på sykehuset i Gaza?

- Det er interessant at Israel snakker om at sivilbefolkningen beskyttes. Det folk her er opptatt av, er at Israel med fullt overlegg retter våpnene mot familier. Det blir sagt her på sykehuset at Israel bruker barn som mål i konflikten. Angrepene er ekstremt brutale og river vekk hele familiehus. Israel sier at de advarer i forkant av angrepene. Men befolkningen i Gaza kommer seg ikke ut av området. Hvor skal de dra? Jeg har ikke behandlet en eneste såret palestinsk fighter på sykehuset. Israel har ekstremt gode søkeverktøy på våpnene. Disse kameraene på dronene tar ikke feil av om det er en barn, voksen, om det er en mann eller kvinne i siktet.

Den israelske ambassaden har bedt norske medier slutte å bruke deg som kilde og mener det er «betenkelig når personer som Gilbert bruker slik en situasjon til inntekt for sin egen radikale ideologi og virkelighetsoppfatning»?

- Jeg har full tillit til at norske redaksjoner klarere å håndtere meg som kilde, uten at den israelske ambassaden blander seg inn i det. Jeg tar det som et uttrykk for israelsk engstelse for at norske mediebrukere skal få kjennskap til situasjonen på bakken i Gaza - og den er ille.

IDF sier at det ikke bare er sivile blant de sårede, men også Hamas og Jihad-krigere?

- Det er meningsløst. Hvis man så de menneskene som kom inn til Shifa-sykehuset i går og sier at disse er noen slags form for skjulte frihetskjempere, så er det helt latterlig. Det er gamle og barn som kommer til sykehuset. Annenhver person er en kvinne eller en mann, hver fjerde person er et barn.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no