Det pågår et aggressivt alkoholsalg på norske flyplasser. Vi blir pushet på med alkohol og brennevin. Det er ganske ekstremt, mener Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

Den siste dråpe

Det er viktig for Fremskrittspartiet å støtte statssubsidiert fyll på tur, mener Sp-nestleder Ola Borten Moe, som vil fjerne taxfree-ordningen fra norske flyplasser.

Hvem: Senter­partiets nestleder Ola Borten Moe

Hvorfor: Vil legge ned taxfree-ordningen på norske flyplasser

Hvorfor vil du legge ned taxfree-ordningen?

- Jeg mener det er relevant å stille spørsmål ved det aggressive alkoholsalget på en del norske flyplasser. Det ser jeg ikke når jeg reiser andre steder i verden. Vi blir på-pushet alkohol og brennevin. Det er ganske ekstremt. Avinor er et statlig selskap. Når overskridelsene i budsjettene for større flyplasser skal finansieres gjennom økt salg av alkohol og tobakk, reagerer jeg (Dagens Næringsliv skrev forrige lørdag at prisen for utvidelse av Oslo Lufthavn har økt fra 6 til 14 milliarder kroner og at milliardsprekken skal tettes med økt salg av avgiftsfri alkohol, tobakk og parfyme, journ.anm.). En avgiftsreduksjon bør håndteres over statsbudsjettet. Taxfree-ordningen står for en større del av alkohol- og tobakk-salget i Norge. Ordningen var ment som et supplement. Det er Vinmonopolet som bør selge alkohol og tobakk. Jeg synes ærlig talt at vi som samfunn skal reflektere over hva vi vil med den type avgiftspolitikk. Ordningen påfører samfunnet store kostnader i form av økte sykdomsutgifter og økt sykefravær. Det drives en paradoksal, aggressiv markedsføring for alkohol. Når vi først snakker om skattlegging, er jeg selv bonde og har fått økte dieselpriser for avgiftsfri diesel som brukes til traktorer. Dette tilsvarer utgifter for over 10.000 kroner for min del. Dette er avgiftsøkninger som man velger å legge på norsk matproduksjon. Det er også ekstra paradoksalt at man skal premiere reising og aktivt bidra til globale klimautslipp ved å pushe brennevin og tobakk på folk.

Mener du at det pågår en «snik-liberalisering» av norsk alkohol­politikk?

- Ja, med det omfanget taxfree-ordningen har i dag mener jeg at det representerer en de facto omlegging av norsk alkopolitikk. Det er blitt sagt at omsetningen vil dobles de neste årene. Her inngår alkohol som en stor andel av flyplassenes omsetninger.

Men har ikke Fremskrittspartiet rett i at det er urimelig at de som håndterer helt fint å kunne kjøpe med seg et par ekstra vinflasker skal måtte betale prisen for dem som har et vanskelig forhold til alkohol?

- Om vi har en taxfree-ordning eller ikke mener jeg ikke er noe problem for dem som håndterer alkohol.

Men alkoholen er dyr?

- Vi har aldri betalt så lite for ei flaske sprit i Norge. Jeg synes ikke det er dyrt.

Du er ikke redd for å bli upopulær når du vil ta fra folk den lille gleden ved å kjøpe seg en ekstra whisky?

- Det er ikke populært å bygge høyspentledninger heller. Men det må bygges likevel. Jeg tror at svært mange, når de tenker etter, er enig i det jeg sier. Dette er kollektiv fornuft. Men for Fremskrittspartiet er det en god sak med statssubsidiert fyll på tur. For mine velgere er jeg ikke sikker på om det er en like god sak å subsidiere fyll.

Er det å legge ned taxfree-ordningen et godt virke­middel i norsk alkoholpolitikk?

- Det er ikke det eneste virkemiddelet. Men på en stor andel av norske flyplasser pågår det nå en aggressiv markedsføring for alkohol. Det er summen av tiltak som avgjør. Samt normer og verdier. Jeg mener at norsk alkoholpolitikk har vært vellykket. Dette handler om skjenketider, forebyggende arbeid, pris, informasjon og tilbud. Men det handler også om at taxfree-ordningen reduserer statens inntekter. Det er som med dem som ikke betaler skatt. Det er hyggelig for dem. Men da må noen andre betale den skatten. Det er noen andre som plukker opp regningen. Vi ønsker å gi avgiftsfritak på verdiskapning, innovasjon og det som er klimavennlig. Dette er det stikk motsatte. Avgiftssubsidier gis til noe som skader helsa til folk og gir konsekvenser som samfunnet må ta regningen for.

I 2011 sa forskningsinstituttet SIRUS at salget av vin, hetvin og sprit sto for henholdsvis 8, 16 og 34 prosent av det totale alkoholsalget i Norge. Hva tenker du om de tallene?

- Her ventes en betydelig økning i årene framover.

Har du fått positiv respons fra KrF i denne saken?

- Ja, jeg ser at den er omtalt positivt.

Er dette rett og slett en liten flørt med KrF?

- Dette her handler ikke om KrF, men om sak.

Er det lettere å fronte taxfree-kutt når man sitter i opposisjon? 
Daværende finansminister Kristin Halvorsen sa at hun ikke ønsket å fjerne ordningen fordi hun ikke ville være en «festbrems».

- Jeg mener at dette er en samtale vi som samfunn må ta, uavhengig av om vi sitter i opposisjon eller posisjon. Den samtalen har for så vidt regjeringen tatt initiativ til ved å øke alkoholkvoten. Men i den andre enden av en slik samtale, kan det hende at partier endrer standpunkt. Ingen partier har så langt gått inn for dette på Stortinget.

Er det i det hele tatt realistisk at en slik nedlegging blir gjennomført?

- Det gjenstår å se.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no