Astmatiker og Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har måttet ty til inhalatoren for å komme seg gjennom dagene med dårlig Oslo-luft.

Byråd for farlig luft

INTERVJUET: Oslos samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg plages av astma, og har selv kjent på kroppen hvor ille Oslo-lufta har vært denne siste iskalde vinteruka.

– Vinterhimmelen har vært vakker og rød over Oslo de siste dagene. Men det var jo slett ikke noe godt tegn?

– Nei, det var ikke det. Når det er så høy luftforurensing som det har vært den siste uka så blir himmelen rød, og helseskadelig for dem som har hjerte- og lungeproblemer. Men det er også skadelig for dem som ellers er friske. Det er derfor det er så alvorlig når lufta blir så giftig som dette. Det er helt uakseptabelt at lufta skal bli så giftig i en by der det bor mennesker.

– Du har flere ganger denne uka sagt at du og byregjeringen synes dette er «helt uakseptabelt». Men mer enn det får dere liksom ikke gjort?

– Det som har vært Oslo kommunes beredskapsplan når slikt som dette skjer, er informasjonstiltak. Det å be folk som er sjuke om å holde seg hjemme, og om å la bilen stå, vet vi ikke er godt nok på noen som helst måte. Dette her er ikke bra nok, og derfor jobber fagfolkene i kommunen nå på spreng for å få plass både flere akuttiltak som vi kan ha i verktøykassa neste år. Vi jobber også langsiktig med permanente tiltak, men for mange av tiltakene trenger vi hjemler i loven fra staten.

– Du har dessuten sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen denne uka. Hva kom ut av det?

– Det første vi gjorde da vi tiltrådte i høst, var å be om et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å høre hva slags handlingsrom Oslo har for å begrense luftforurensingen. Det var tema for det aller første møtet vårt med ham. Svaret på dette kom 22. desember i fjor. I forrige uke kom også statsminister Erna Solberg med oppklarende svar, så brevet vi sendte var basert på dette. Vi spurte om å få innføre lavutslippssoner ved akutt luftforurensing, og at det da også må omfatte statlige veier. Vi jobber også med å innføre permanente lavutslippssoner i Oslo. For når det blir slik som det var denne uka, med høy luftforurensing og vindstille, kaldt vær, er det vanskelig å få forurensningen ned. Man kan ikke bytte ut lufta! Det er de permanente tiltakene som monner, og den saken har Ketil Solvik-Olsen hatt på sitt bord siden 17. mars i fjor.

LES OGSÅ: Vedfyring gjør lufta i Oslo rød

– Er du fornøyd med samferdselsministerens håndtering av saken?

– Vi er veldig utålmodige etter å få de statlige hjemlene vi trenger for å kunne innføre lavutslippssoner, og vi håper på fortgang. Men det er positivt at regjeringen kommer oss i møte når det gjelder akutte lavutslippssoner, det ser vi på som et positivt signal for en mer permanent løsning. Vi tar dem på ordet når de sier at de vil gjøre det mulig å innføre lavutslippssoner ved akutt luftforurensing, og da håper jeg de tar oss på ordet også når vi i Oslo er tydelige på at vi ønsker bedre luft.

– Venstres Guri Melby, din forgjenger som miljø- og samferdselsbyråd, mener Oslo kommune burde ty til «sivil ulydighet», og at dere ikke har tid til å sitte å vente på samferdselsministeren?

– Jeg leser henne slik at hun mener Oslo kommune ikke trenger å vente på at Stortinget behandler saken, og at vi kan starte utredningsarbeidet selv. Og det utredningsarbeidet er jo allerede i gang!

– Og Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet syns ikke det holder at dere sier dette er «uakseptabelt», og at dere burde hatt en bedre plan for å kutte biltrafikken enn dette?

– Jeg har god forståelse for Lars Haltbrekkens utålmodighet. Som astmatiker selv kjenner jeg godt på kroppen hvor tung lufta er nå. Dette er selvsagt uholdbart. Men vi har sittet her i tre måneder, og jobber med å løse dette. Samtidig kan vi ikke innføre tiltak uten å vente på hjemler. Det er frustrerende å måtte vente, men å innføre permanente lavutslippssoner uten å ha med oss staten kommer til å gjøre det vanskelig å håndheve det. Vi trenger lovhjemler til det.

– Så rent personlig har du virkelig kjent den dårlige Oslo-lufta på kroppen denne uka?

– Ja, jeg er altså astmatiker, og jeg har vært veldig tungpusta de siste dagene. Jeg har brukt inhalator, men jeg fikk også bruk for det jeg kan kalle et «pusteapparat», som også tilfører medisin. Jeg har ikke skiftet ut mitt eget apparat siden jeg var ungdom, men jeg fikk låne et. Nå skal jeg opp på Ullevål sykehus å hente meg et nytt.

– Og ikke én barnehageunge i Oslo har vært å se ute denne uka?

– Jeg tror de ulike barnehagene har hatt ulik tilnærming til dette. Barn er mer utsatt enn oss voksne, og det er uholdbart når til og med ellers friske barn må bruke astmamedisin fordi lufta er så dårlig. Derfor må vi få redusert biltrafikken, og jobbe for mer permanente løsninger slik at vi sikrer oss for framtida.